ศรีสะเกษ-สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ พระราชทานเครื่องมือจักษุแพทย์ให้แก่ รพ.ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ-สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ พระราชทานเครื่องมือจักษุแพทย์ให้แก่ รพ.ศรีสะเกษ

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข

             เมื่อวันที่ 6 ก.พ.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมกิตติรังษี โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องมือจักษุแพทย์ ให้โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดย พลอากาศโท นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และผู้อำนวยการสถาบันมหิตลาธิเบศร์ ได้กรุณาเป็นผู้มามอบ “เครื่องวัดสายตา และความโค้งกระจกตาแบบอัตโนมัติ” ให้แก่โรงพยาบาลศรีสะเกษ โดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ผู้ว่าการไลออส์สากล ภาค 310 E และประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ในพระราชูปถัมภ์ ร่วมรับมอบ
              โรงพยาบาลศรีสะเกษ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ระดับ A ปัจจุบันมีจำนวนเตียง 853 เตียง ให้บริการตรวจรักษาโรคตาแก่ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดใกล้เคียง จากสถิติผู้มารับบริการตรวจรักษาโรคตา ณ คลินิกตา งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก มีจำนวน 180-200 รายต่อวัน ในปัจจุบันมีเครื่องวัดสายตาและความโค้งกระจกตาแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง อายุใช้งานมาแล้ว 7 ปี การได้รับมอบเครื่องมือจักษุแพทย์พระราช ทานในครั้งนี้ จักเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการให้บริการตรวจรักษาโรคตา แก่ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดใกล้เคียง ยังความปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แก่พนักงาน บุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลศรีสะเกษ และประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดใกล้เคียง ที่มารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นอย่างยิ่ง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!