สมุทรสาคร-บจก.เอ็มพีซี คูล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

สมุทรสาคร-บจก.เอ็มพีซี คูล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ภาพ-ข่าว:วิรัตน์ ภิญโญ

           อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุสําคัญในลําดับต้นๆ ของการได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งนับว่าเป็นภัยอย่างร้ายแรงที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคมในภาพรวม ด้านภาครัฐและเอกชนได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุเป็นสิ่งสำคัญ จึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นบางช่วงวลา เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยสูงสุดเมื่อใช้รถใช้ถนน
           โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆที่มีวันหยุดยาวจะเป็นช่วงเวลาที่มีการเดินทางเป็นจำนวนมากและการเกิดอุบัติเหตุก็มีจำนวนสูงกว่าการใช้รถใช้ถนนช่วงเวลาปกติ แต่สิ่งที่ควรระมัดระวังมากที่สุดก็คือ ไม่ควรขับขี่ในขณะมึนเมาหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะนอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว ยังทำให้การตัดสินใจขณะขับขี่ช้าลง อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดความสูญเสียโดยไม่คาดคิด
         ในนาม บริษัท เอ็มพีซี คูล จำกัด สำนักงาน เลขที่ 24/65 หมู่ 3 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ขอเป็นส่วนหนึ่งในการ “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน” โดยขอให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนน ด้วยความระมัดระวัง ป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุขณะขับขี่ ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ไร้การสูญเสีย และมีความสุข มีความปลอดภัยตลอดการเดินทาง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!