ร้อยเอ็ด-ผู้ว่าฯ พาเที่ยววัดบึงไทรทอง มาตุภูมิของหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย เล็งผลักดัน “โครงการศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว”

ร้อยเอ็ด-ผู้ว่าฯ พาเที่ยววัดบึงไทรทอง มาตุภูมิของหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย เล็งผลักดัน “โครงการศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว”

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

         ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด พาเที่ยววัดบึงไทรทอง มาตุภูมิของหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย เล็งผลักดัน “โครงการศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว” มุ่งกระตุ้นการท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชน

           นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เยี่ยมชมพุทธสถานพระวิสุทธิญาณเถร หรือวัดบึงไทรทอง บ้านเหล่างิ้ว ต.จังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิริยธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอจังหาร (ธ) เจ้าอาวาสวัดฐิตวิริยาวนาราม พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ ร่วมลงพื้นที่และเล่าถึงประวัติความเป็นมาของวัดบึงไทรทองแห่งนี้
           พระครูวิริยธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอจังหาร (ธ) เจ้าอาวาสวัดฐิตวิริยาวนาราม (วัดป่าม่วง) กล่าวว่า พุทธสถานพระวิสุทธิญาณเถร หรือวัดบึงไทรทอง เป็นวัดสาขาของวัดเขาสุกิม โดยผู้ริเริ่มก่อสร้าง คือ หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ซึ่งท่านเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดโดยกำเนิด ท่านจึงได้กลับมาสร้างวัดที่จังหวัดบ้านเกิดของตนเอง ภายในบริเวณวัดมีการสร้างวิหารต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิหารพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ซึ่งมีพระพุทธรูปหยกขาวใหญ่ทั้ง 5 องค์ ประดิษฐานอยู่อย่างสวยงาม เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาสักการะ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ยังมีในส่วนของวิหารฐิตวิริยาจารย์ ซึ่งเป็นวิหารที่ภายในมีพระพุทธรูปหยกขาวขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ด้านบนของพระวิหาร ประกอบกับด้านในตัววิหารมีการประดับตกแต่งสวยงามตระการตา ซึ่งวิหารฐิตวิริยาจารย์ เป็นเสมือนอนุสรณ์สถานบูรพาจารย์เพื่อน้อมรำลึกบูชาพระคุณครูบาอาจารย์ของหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย และให้ศิษยานุศิษย์ได้น้อมรำลึกถึงพระคุณและน้อมนำหลักคำสอนของหลวงปู่ มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
           พระครูวิริยธรรมคุณ (พระอาจารย์บุญโฮม ธมฺมจนฺโท) กล่าวต่อว่า หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2468 ณ หมู่บ้านเหล่างิ้ว ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โยมบิดาชื่อ บุญ มติยาภักดิ์ โยมมารดาของท่าน เป็นบุตรีของ คุณหลวงเสนา ผู้นำศาสนาพราหมณ์ในท้องถิ่นนั้น หลวงปู่สมชายเป็นพระกรรมฐาน สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตเถระ พระบุรพาจารย์ใหญ่ ฝ่ายวิปัสสนา หลวงปู่สมชายได้ดำเนินเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติ รักษาข้อวัตรปฏิปทา เผยแผ่ศาสนาธรรม อย่างเอาการเอางาน สร้างคุณูปการแก่พระพุทธศาสนาและชุมชนมาโดยตลอด และเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก

           นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นต้นทุนทั้งจากธรรมชาติตลอดจนศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพื้นถิ่นที่สวยงามและหลากหลาย เป็นจุดเด่น และจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างดี รวมทั้งถือเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่น่ามาชม มาเที่ยวอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาไหว้สักการะสิ่งศักสิทธิ์ เช่น วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม วัดบูรพาภิราม ปรางค์กู่ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล และหอโหวด101 (Landmark แห่งใหม่จังหวัดร้อยเอ็ด)

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!