ตาก-นายอำเภอพบพระ เปิดงานมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE อำเภอ พบพระ

ตาก-นายอำเภอพบพระ เปิดงานมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE อำเภอ พบพระ

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

             เมื่อวันที่ 6 ก.พ.2566 เวลา 09.00 น.นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอพบพระ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE อำเภอ พบพระ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอพบพระ นายภิรมย์ ภู่นวล สาธารณสุขอำเภอพบพระ ในนาม เลขานุการ โครงการ TO BE NUMBER ONE อำเภอพบพระ กล่าวรายงาน มหกรรมรวมพล รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด TO BE NUMBER ONE อำเภอพบพระ เป็นการรณรงค์และป้องกัน ปัญหาายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติ ที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดทุกประเภท มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ ไม่เว้นแม้กระทั่งในพื้นที่อำเภอพบพระ ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งต่อผลกระทบต่อเยาวชน ประชาชนอำเภอพบพระ ทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งในการพัฒนาประเทศ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศ
             โครงการ TO BE NUMBER ONE มีวัตถุประสงค์เพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มเด็กและเยาวชน ภายใต้นโยบาย เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด โดยการสร้างค่านิยม และกระแสสังคม มุ่งให้เยาวชน เก่ง ดี มีสุข โดยไม่พึ่งยาเสพติด ร่วมสร้างกิจกรรม ทั้งทางด้าน กีฬา วิชาการ ศิลปะ ดนตรี ให้หลากหลายทันสมัยทั้งในกิจกรรม ออนไลน์ หรือ Social Network ต่างๆ โดยมีผู้ใหญ่สนับสนุน รณรงค์สร้างความเชื่อมั่น ใส่ใจ พัฒนาดูแล ป้องกัน เพื่อเยาวชนในพื้นที่อำเภอพบพระ โดยมีกิจกรรม มอบเงินสนับสนุนให้กับชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับภาคเหนือ 3 ชมรม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!