นครสวรรค์-“ทันตแพทย์หญิงพัชราวลัย”รับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

นครสวรรค์-“ทันตแพทย์หญิงพัชราวลัย”รับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

คุณหมอน้อง ทันตแพทย์หญิงพัชราวลัย จิวสืบพงษ์ รับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ กคศ.จังหวัด คณะกรรมการหลายแห่ง

                เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดงานคืนสู่เหย้า “ลูกสีบานเย็น” โดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยร่วมกับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เพื่อให้ศิษย์เก่าได้พบปะสังสรรค์ เป็นการคืนสู่เหย้าเพื่อรำลึกถึงอดีต ทั้งยังได้มีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นแต่ละด้าน โดยคณะกรรมการฯร่วมกับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับศิษย์เก่าที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ
               จากการคัดเลือก ปรากฏว่า ทันตแพทย์หญิงพัชราวลัย จิวสืบพงษ์ หรือ “คุณหมอน้อง” ศิษย์เก่ารุ่นที่ 20-22 ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน เนื่องจาก ทันตแพทย์แพทย์หญิงพัชราลัย จิวสืบพงษ์ เป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและสาธารณะมากมาย โดยเฉพาะในจังหวัดนครสวรรค์ เช่น เป็นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ เป็นคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นที่ปรึกษาของเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนนครสวรรค์และอื่นๆอีกมากมาย
                 ซึ่งในการรับโล่รางวับศิษย์เก่าดีเด่นในครั้งนี้ มีนายแพทย์ถนอม จิวสืบพงษ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งเป็นสามี ร่วมยินดี พร้อมกับกลุ่มเพื่อนซุปเปอร์มัม กลุ่มเพื่อนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และกลุ่มเพื่อนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับชาวจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดเชียงใหม่ อีกครั้งหนึ่งจากการรับรางวัลของทันตแพทย์หญิงพัชราลัย จิวสืบพงษ์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!