อุบลราชานี-ปจ.เปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนไม้ดอกไม้ประดับ ตำบลโนนผึ้ง

อุบลราชานี-ปจ.เปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนไม้ดอกไม้ประดับ ตำบลโนนผึ้ง

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชานี

              วันนี้ ( 5 ก.พ. 66 ) นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นาย นคร ศิริปริญญานันท์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนไม้ดอกไม้ประดับ ตำบลโนนผึ้ง ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมี นายกัณตภณ สุขสงค์ นายอำเภอวารินชำราบ นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจั่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเกษม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมสวนไม้ดอก ไม้ประดับที่บ้านหมู่บ้านตาติด ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ
               สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนไม้ดอกไม้ประดับ ตำบลโนนผึ้ง ประจำปี พ.ศ.2566 ดังกล่าวนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับในพื้นที่ตำบลดนนผึ้ง และกลุ่มอาชีพต่างๆ เป็นกระบวนการในการปรับปรุงประสิทธิภาพ การผลิตของเกษตรกรในชนบท รวมทั้งวิถีชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยังเป็นการให้บริการแก่ประชาชนด้านการเกษตร และประชาสัมพันธ์การจัดงานดอกไม้ประดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!