อุบลราชธานี-พลัง บวร พลังศรัทธา ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

อุบลราชธานี-พลัง บวร พลังศรัทธา ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวอุบลราชธานี

              วันนี้ นายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เมื่อวานนี้ ( 3 ก.พ. 66 ) ณ วัดป่ามหาธีราจารย์ บ้านวังอ้อ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี นายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน และ7 ภาคีเครือข่าย ทีมอำเภอ (D-CAST) สร้างความความเข้าใจทีมตำบล (T-CAST) และจัดทำแผนขับเคลื่อนระดับพื้นที่ของแต่ละตำบล จำนวน 18 ตำบลๆละ 10 รูป/คน รวม 180 รูป/คน เพื่อเข้าใจในร่างแผนงาน โครงการ กิจกรรม และนำไปจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากพี่น้องชุมชนพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และจะได้สรุปเป็นแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ทุกฝ่ายเข้าใจ สามารถเข้าถึง และพัฒนาร่วมกันได้จริง
               ในการนี้ พระครูโสภณอาภากร เจ้าคณะอำเภอเขื่องใน นำรองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เลขานุการเจ้าคณะตำบล 18 ตำบล เข้าร่วมสร้างความความเข้าใจทีมตำบล (T-CAST) และจัดทำแผนขับเคลื่อนระดับพื้นที่ของแต่ละตำบล ในส่วนภาควิชาการ ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ สพป.อบ.1 นำคณะศึกษานิเทศ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ในอำเภอเขื่องในเข้าร่วม จำนวน 71 แห่ง เพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนร่วมกับทางอำเภอเขื่องใน และโรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) ได้นำครู นักเรียน มาแสดงรำวงมหาดไทยก่อนการประชุมด้วย
               ในโอกาสเดียวกันนี้ พระพิพัฒน์วชิโรภาส ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมจัดกระบวนการ การทำงานแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งอำนวยความสะดวกเรื่องอาคาร สถานที่ และให้เจ้าหน้าที่ นำเผือก นำมัน จากหัวคันนาทองคำ โคก หนอง นา มาทำเป็นอาหารว่างให้ผู้เข้าร่วมประชุมด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!