ตาก-สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่เพื่อติดตามเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับถนนเลี่ยงเมืองของเทศบาลตำบลพบพระ

ตาก-สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่เพื่อติดตามเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับถนนเลี่ยงเมืองของเทศบาลตำบลพบพระ

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

            เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิกร จันทา นายกเทศบาลตำบลพบพระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก เทศบาลตำบลพบพระ ร่วมการต้อนรับ นายวทัญญ ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่บริเวณถนนสายเสี่ยงเมืองพบพระ นอกจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยังมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ ดังนี้ 1.กรมทางหลวง 2.จังหวัดตาก 3.อำเภอพบพระ 4 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) (5) เทศบาลตำบลพบพระ (6) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียน ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลพบพระ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ดังนี้ (1) กรมทางหลวง (2) จังหวัดตาก (3) อำเภอพบพระ (4) แขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด) (5) เทศบาลตำบลพบพระ (6) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
           ด้วยอำเภอพบพระได้รับแจ้งจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินว่า มีผู้ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้พิจารณาแสวงหาข้อเท็จจริง กรณีกรมทางหลวง ไม่ถ่ายโอนถนนสายเลี่ยงเมืองพบพระ ทางหลวง หมายเลข ๑๒๐๖ ตอน ซอโอ-วาเล่ย์ ระหว่าง กม.๑๒+๗๐๕.๐๙๙ -กม.๑๖+๒๕๑.๐๙๙ (ตามบัญชีเลขทาง) รวมระยะทาง ๓.๕๔๖ กิโลเมตร ให้เทศบาลตำบลพบพระ ตามที่ได้มีหนังสือขอรับการถ่ายโอนจากกรมทางหลวง ซึ่งปัจจุบันมีความชำรุดเป็นอย่างมาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!