อุตรดิตถ์-ผู้ว่าฯเปิดงาน”คราฟท์ลาวเวียง เที่ยวชุมชน ยลวิถีหาดสองแคว”

อุตรดิตถ์-ผู้ว่าฯเปิดงาน”คราฟท์ลาวเวียง เที่ยวชุมชน ยลวิถีหาดสองแคว”

ภาพ-ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์

                วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.09 น ณ กาดฮิมหลิ่ง สวนไผ่ซางหม่น ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานคราฟท์ลาวเวียง ในตลาดวัฒนธรรม กาดฮิมหลิ่ง ของชุมชนคุณธรรมต้นแบบ เที่ยวชุมชน ยลวิถี บ้านหาดสองแคว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ สืบสาน รักษา และพัฒนาต่อยอดเที่ยวชุมชน ยลวิถี และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับประชาชน ชุมชน และจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยจัดระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น เป็นต้นไป และมีกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ /สินค้า ของฝากของที่ระลึก ประเภทหัตถกรรมฝีมือของชุมชนลาวเวียงหาดสองแคว และชุมชนคุณธรรมต้นแบบในจังหวัดอุตรดิตถ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรีในชุมชน และการจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นของกินต้องห้ามพลาดของชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านหาดสองแคว ซึ่งชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กระทรวงวัฒนธรรม และบูรณาการพลังบวรจัดร่วมกับ ธนาคารออมสินภาค 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และสภาวัฒนธรรมตำบลหาดสองแคว/อำเภอตรอน เพื่อสร้างความสุข ความภาคภูมิใจ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชน ซึ่งเป็นการดำเนินงานตาม
             นโยบายในการสืบสาน รักษา และพัฒนาต่อยอดทุนทางด้านศิลปวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของชุมชน และนโยบายเที่ยวชุมชน ยลวิถี ของกระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้ง สอดคล้องนโยบาย “อุตรดิตถ์เที่ยวได้ทั้งปี 365 วัน ที่อุตรดิตถ์” ตามนโยบาย 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์
            ซึ่งตลาดวัฒนธรรม กาดฮิมหลิ่ง ชุมชนลาวเวียง ตำบลหาดสองแคว แห่งนี้ เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนทุกวันเสาร์-อาทิตย์ของสัปดาห์ ทุกสัปดาห์ โดยในสัปดาห์ต้นเดือนของทุกเดือนจะมีการจัดงานเพิ่มเติม เพิ่มวันศุกร์เข้ามาอีกหนึ่งวัน ดังเช่นการจัดงานคราฟท์ลาวเวียงในครั้งนี้ ส่วนในเดือนหน้า ก็จะมีการจัดงานนุ่งซิ่น กินมะยงชิด ลาวเวียง ในตลาดวัฒนธรรม กาดฮิมหลิ่งลาวเวียงแห่งนี้ เช่นเดียวกัน รวมถึงเที่ยวชุมชน ยลวิถีลาวเวียง ของชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านหาดสองแควแห่งนี้ ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเป็น “ชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของอาเซียน” ของกรมการท่องเที่ยว และมีโฮมสเตย์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานในระดับ “โฮมสเตย์อาเซียน” ประจำปี 2565 ติด 1 ใน 5 ของประเทศไทย
            ​จึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียง นักท่องเที่ยว ผู้มาเยี่ยมเยือน และผู้สนใจ ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เข้ามาเที่ยวชม ช็อป ชิม แชะ แชร์ งาน “คราฟท์ลาวเวียงหาดสองแคว” และสัมผัสเสน่ห์ลาวเวียงสไตล์ “ ได้ ในชุมชนและในตลาดวัฒนธรรม กาดฮิมหลิ่งหาดสองแคว ทุกวันศุกร์และเสาร์ของสัปดาห์ ณ ศูนย์เรียนรู้สวนไผ่ซางหม่น ลาวเวียง ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ รับรองทุกท่านจะประทับใจแน่นอน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!