ร้อยเอ็ด-พิธีเชิญผ้าไตรและเครื่องสังฆทาน พร้อมมอบสิ่งของพระราชทาน และจัดโครงการโคก หนอง นา

ร้อยเอ็ด-พิธีเชิญผ้าไตรและเครื่องสังฆทาน พร้อมมอบสิ่งของพระราชทาน และจัดโครงการโคก หนอง นา

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

            เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เชิญผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทาน พร้อมมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชน และโครงการโคก หนอง นา ตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หน่วยงานศาล ทหาร ตำรวจ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม ที่ วัดรังษี หมู่ที่ 4 บ้านหนองหิน ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
              ในพิธีได้มีการเชิญผ้าไตรและเครื่องสังฆทาน ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 17 รูป พร้อมมอบสิ่งของพระราชทาน เป็นเสื้อจิตอาสา ให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการ จากนั้นได้เยี่ยมชมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ที่ให้บริการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ เพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่งถึง พร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ในการแจกจ่ายอาหารกลางวันให้แก่พี่น้องประชาชน อีกทั้งออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ได้แก่ พระสงฆ์อาพาธ 2 รูป ที่วัดสระทอง บ้านอีโคตร หมู่ที่ 1 ตำบลศรีโคตร และนางทองศรี เจริญผิว หมู่ที่ 2 ตำบลศรีโคตร ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง
               กิจกรรมโครงการ โคก หนอง นา โมเดล แบ่งเป็นฐานต่างๆ ที่จะให้ประประชาชน และนักเรียน ได้เรียนรู้ในด้านการทำโคกหนองนาและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การปลูกเห็น วิธีการทำน้ำยาล้างจาน รวมถึงการหมักปุ๋ย สูตรทำลูกระเบิดจุลินทรีย์ และการริหารจัดการน้ำและพื้นที่การเกษตร ผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้านได้อย่างสอดคล้องกันโดยแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน อีกทั้งมีเวทีเสวนา ในหัวข้อ การบำบัดผู้ติดยาเสพติด ด้วยวิธีการบำบัดฟื้นฟู โดยการมีส่วนร่วมเพื่อจะนำไปเสริมสร้างและพัฒนาของชุมชน ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!