ลพบุรี-จัดการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ในชื่อชุดการแสดง”เรืองรุ่งละโว้ธานี ราชธานี สมเด็จพระนารายณ์”

ลพบุรี-จัดการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ในชื่อชุดการแสดง”เรืองรุ่งละโว้ธานี ราชธานี สมเด็จพระนารายณ์”

ภาพ-ข่าว:กฤษณ์ สนใจ

                  เบิกตัวนักแสดง แสง สี เสียง กว่า 500 คน ร่วมพิธีขอพระบรมราชานุญาต จัดการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ในชื่อชุดการแสดง…. เรืองรุ่งละโว้ธานี ราชธานี สมเด็จพระนารายณ์ ต่อเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ท่านเจ้าคุณพระภาวนาวชิรมงคล รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ได้ให้ความเมตตา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี ในฐานะ ผู้รับผิดชอบ จัดการแสดง แสง สี เสียง ประวัติศาสตร์จินตนาการ ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 ได้นำนักแสดงกิตติมศักดิ์ พร้อมด้วย นักแสดงต่างๆ จำนวนกว่า 500 คน พร้อมใจแต่งชุดไทย ประกอบพิธีบวงสรวง เพื่อขอพระบรมราชานุญาต จัดการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
                 ซึ่งพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท ถือเป็นสถานที่สำคัญ ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้ใช้ออกว่าราชการ ในสมัยของพระองค์ท่าน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสักการะ และการบอกกล่าวต่อองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะกรรมการ และนักแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานทุกคน อีกทั้ง เพื่อให้การจัดการแสดง เป็นไปด้วยความราบรื่น ณ สถานที่จริง ในชื่อชุดการแสดง…. เรืองรุ่งละโว้ธานี ราชธานี สมเด็จพระนารายณ์
                  สำหรับงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นงานประจำปีของจังหวัดลพบุรี ที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ในอดีตถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจนานัปการ ต่อปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะได้ทรงสร้างเมืองลพบุรีให้เป็นราชธานีแห่งที่ 2 รองจากกรุงศรีอยุธยา รวมทั้งการทูตที่ได้มีการติดต่อกับชาวต่างประเทศอันมีหลักฐานในประเทศต่างๆ ไว้มากมาย
                 โดยกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมฟรี เป็นเวลา 10 วัน 10 คืน ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และโบราณสถานต่างๆ ในพื้นที่ อำเภอเมืองลพบุรี
นอกจากนี้ ในพิธี คณะกรรมการจัดงานยังได้นำนักแสดงฝ่ายหญิง กว่า 100 คน ร่วมประกอบพิธีรำบวงสรวง ถวายมือ เพื่อถวายสักการะองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี อย่างสวยงามพร้อมเพียงกัน อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!