ร้อยเอ็ด-เตรียมความพร้อม จัดกิจกรรมพระราชทานให้แก่ประชาชน และโครงการโคก หนอง นา ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-เตรียมความพร้อม จัดกิจกรรมพระราชทานให้แก่ประชาชน และโครงการโคก หนอง นา ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

             วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.นายไพโรจน์ จิตจักร ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม และซักซ้อมการปฏิบัติ ในการจัดกิจกรรมพระราชทานให้แก่ประชาชน และโครงการโคก หนอง นา ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมมอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ร้อยตำรวจเอกหญิงอรุณี อินทรมณี นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต้อนรับ พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ประธานในการจัดกิจกรรมฯ
             โดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานกำหนดจัดกิจกรรมพระราชทาน ให้แก่ประชาชน และโครงการโคก หนอง นา ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดรังษี หมู่ที่ 4 บ้านหนองหิน ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจะมีพิธีเชิญผ้าไตรและเครื่องสังฆทาน พร้อมมอบสิ่งของพระราชทาน รวมถึงมีการจัดกิจกรรมโคก หนอง นา การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การตั้งโรงครัวพระราช ทานบริการพี่น้องประชาชน อีกทั้งการออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และเวทีเสวนา หัวข้อ การบำบัดผู้ติดยาเสพติด ด้วยวิธีการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!