ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์เข้มตรวจติดตามการใช้สารเร่งเนื้อแดงในโคขุนอย่างต่อเนื่อง

ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์เข้มตรวจติดตามการใช้สารเร่งเนื้อแดงในโคขุนอย่างต่อเนื่อง

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

            วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนมไพร ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มที่เป็นแหล่งผลิตโคขุน เพื่อติดตามการใช้สารเร่งเนื้อแดง ตามมาตรการคุมเข้มตรวจสอบการใช้และการจำหน่ายสารเร่งเนื้อแดงของกรมปศุสัตว์ ณ ฟาร์มโคขุนบัวงามฟาร์ม ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสุ่มตรวจสอบโคขุน จำนวน 5 ตัว โดยใช้ Sulbutamal Rapid Test Kid ผลการตรวจไม่พบว่ามีการใช้สารเร่งเนื้อแดงในโคขุนที่ฟาร์มดังกล่าวแต่ประการใด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้สร้างการรับรับสร้างความเข้าใจว่าการใช้สารเร่งเนื้อแดงมีโทษตามกฎหมาย และเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!