อุตรดิตถ์-ผู้ว่าฯเปิดงาน”หลวงพ่อโต”และของดีเมืองพิชัย

อุตรดิตถ์-ผู้ว่าฯเปิดงาน”หลวงพ่อโต”และของดีเมืองพิชัย

 ภาพ/ข่าว พูลชัย ราชประสิทธิ์

              เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 2 กพ.66 ที่อาคาร เฉลิมพระเกียรติ วัดหน้าพระธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัยจ.อุตรดิตถ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ. เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน นมัสการหลวงพ่อโตและของดีเมืองพิชัย ประจำปี 2566 โดยมี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รอง ผวจ.นายสรุศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย นางมัจฌิมา วงศ์ตั้ง ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอพิชัย นายสรุพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัด พ.ต.อ.โยธิน ยากองโค ผกก.สภ.พิชัย นายสำเนา แจ่มแจ้ง นายก อบต.ในเมือง นางสาวน้ำทิพย์ ต่ายลำยงค์ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ นางบุณฑริกา ยอดไพบูลย์ พัฒนาการอำเภอพิชัย และนายรวี เล็กอุทัย ว่าทีผู้สมัคร สส.พรรคเพื่อไทยเขต 3 อ.ลับแล อ.ตรอน อ.พิขัย ตลอดจนหน่วยงานราชกรที่เกี่ยวข้องและประชาชนคอยให้การต้อนรับ โดยมีนายสรุศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัยกล่าวรายงาน
              การจัดงานนมัสการหลวงพ่อโตและของดีเมืองพิชัย ประจำปี 2566 ในครั้งนี้หลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 3 วาซึ่งตามตำนานเล่ากันว่าสร้างโดยพระยาโคตรบอง เมื่อปี พ.ศ. 1470 มีอายุนับถึงปัจจุบัน 1,096 ปี หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ในปราสาทจัตุรมุข มีชื่อว่า “ปราสาทพระนวมะราชบพิตร” ซึ่งได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดซมหาราช พร้อมด้วย ตราสัญลักษณ์ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ มีเนื้อที่ภายใน 99 ตารางวา มีพระเจดีย์ เป็นยอด 5 องค์ มีขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 26 เมตร สูง 46 เมตร ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดหน้าพระธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นอกจากเป็นที่ประดิษฐาน
             หลวงพ่อโตแล้ว ยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และรอยพระพุทธบาทจำลองด้วยการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโตและของดีเมืองพิชัย เป็นงานประเพณีที่อำเภอพิชัยร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณะกรรมการวัดหน้าพระธาตุ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในเขตอำเภอพิชัย ได้กำหนดจัดขึ้นในช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี สำหรับในปีนี้ งานนมัสการหลวงพ่อโตและของดีเมืองพิชัย กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 รวมทั้งสิ้น 5 วัน

               วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนมานมัสการหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองพิชัย และพระบรมสารีริกธาตุ ตลอดจนรอยพระพุทธบาทจำลอง เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และของดีเมืองพิชัย ให้เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!