ประจวบคีรีขันธ์-จัดงานวัน สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ณ.ป่าพรุแม่รำพึง

ประจวบคีรีขันธ์-จัดงานวัน สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ณ.ป่าพรุแม่รำพึง

ภาพ-ข่าว;พิสิษฐ์ รื่นเกษม

หลายภาคส่วนร่วมจัดงานวัน สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ณ.ป่าพรุแม่รำพึง อ.บางสะพาน เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ป่าพรุแม่รำพึง ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวคีรีขันธ์ นายนิทัศน์ จันทร์ทอง ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ประจวบฯ, นายเชตุ จันทร์ถิ รก.ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 3 เพชรบุรี สนง.ทรัพยากรน้ำที่ 7, นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับหมู่บ้าน จ.ประจวบฯ, นายวิทูรย์ บัวโรย ประธานกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง ร่วมกับ บมจ.สหวิริยาฯ, องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง และหลายภาคส่วน จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกประจำปี 2566
           นายวิทูรย์ บัวโรย ประธานกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง เปิดเผยว่า “พรุแม่รำพึง”เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับประเทศ โดยเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2553 ครม.ได้เห็นชอบมติ คกก.สิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศขึ้นทะเบียนป่าพรุแม่รำพึงเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญ ซึ่งพรุแม่รำพึง มีเนื้อที่ 7.50 ตร.กม. หรือ ประมาณ 4,687 ไร่ ในพื้นที่ ม.1 และ ม.7 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ ประเภทพรุที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบ โดยรอบเป็นที่ราบลุ่มมีน้ำขังในฤดูน้ำหลาก เป็นแหล่งผลิตแพลงก์ตอนพืช ที่เป็นอาหารที่สำคัญของลูกปลาทูและสัตว์น้ำวัยอ่อน จึงเป็นเหตุที่ทำให้แหลมแม่รำพึง
           เป็นแหล่งวางไข่ปลาทูที่หนาแน่นที่สุดในอ่าวไทย โดยพรุแม่รำพึงมีความหลากหลายทางชีวภาพพบพรรณไม้ ทั้งสิ้น 194 ชนิด จาก 155 สกุล 73วงศ์ เป็นพืชหายาก 3 ชนิด พบสัตว์ 65 ชนิด จำแนกเป็น สัตว์เลี้ยง ลูกด้วยนม 5 ชนิด นก 34 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 17 ชนิด สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 9 ชนิด พบสัตว์ ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 2 ชนิด พบปลา 19 ครอบครัว 29 ชนิด มีปลา 1 ชนิดซึ่งอยู่ในสภาพถูกคุกคามในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ คือ ปลากัดไทย
            นายนิทัศน์ จันทร์ทอง ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ประจวบฯ กล่าวว่า ด้วยสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ ชุ่มน้ำโลก ได้กำหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ทั้งนี้นื่องจากอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ หรืออนุสัญญาแรมซาร์ ได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2514 ณ เมืองแรมซาร์ ประเทศอิหร่าน ซึ่งสำหรับธีมงานเนื่องในวันฟื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2566 นี้คือ “It’s Time for Wetlands Restoration” ถึงเวลาแล้วสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งพื้นที่ซุ่มน้ำมีความสำคัญต่อมวลมนุษยชาติ แต่เราอยู่ในจุดเปลี่ยนที่พื้นที่ชุ่มน้ำกำลังจะหายไป ประเทศไทยมีพื้นที่ชุ่มน้ำ ประกอบด้วย ป่าชายเลน ป่าพรุ หนอง บึง ทะเลสาบและแม่น้ำกระจายอยู่ทั่วประเทศ คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 22,488 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 7 ของพื้นที่ประเทศไทย
            ในการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ “พรุแม่รำพึง” อย่างเป็นรูปธรม ต้องการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในป่าพรุแม่รำพึง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ จึงมุ่งส่งเสริมให้ประชาชน รู้คุณค่าของพรรณ
พืชในป่าพรุแม่รำพึง ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากป่าเสม็ดขาว ซึ่งเป็นเหมือนป่ากันชนอยู่โดยรอบป่าพรุแม่รำพึง อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนแทน เพราะเสม็ดขาวเป็นพืชอเนกประสงค์ที่ชุมชนโดยรอบป่าพรุแม่รำพึงได้ใช้ประโยชน์อยู่แล้วจากแทบทุกส่วนของต้น นายนิวัฒน์ กล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!