ตาก-ผู้ว่าฯตรวจเยี่ยมนักเรียนตาม”โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย”

ตาก-ผู้ว่าฯตรวจเยี่ยมนักเรียนตาม”โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย”

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

            วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ท้องที่ ร่วมต้อนรับ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ที่เดินทางตรวจเยี่ยมนักเรียนตาม “โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย” ในพื้นที่จังหวัดตาก ดังนี้
            เวลา 11.00 น. ประชุมผู้บริหารและครู ดำเนินการติดตามพัฒนาการพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย และสรุปผลการดำเนินงานพร้อมกับมอบสิ่งของใหกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 57 คน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี หมู่ที่ 3 ตำบลโมโกร  เวลา 14.00 น. ประชุมผู้บริหารและครู ดำเนินการติดตามพัฒนาการพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย และสรุปผลการดำเนินงานพร้อมกับมอบสิ่งของใหกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 140 คน ณ โรงเรียนบ้านกล้อทอ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่จัน  เวลา 16.00 น. ทำพิธีมอบบ้านให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ ตามโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสที่ไม่มีผู้ดูแล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัทธ มหาวัชรราชธิดา ณ บ้านเลขที่ 323 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหลวง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!