นครสวรรค์-มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาแพทย์ ที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ

นครสวรรค์-มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาแพทย์ ที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

           เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นพ.ถนอม จิวสืบพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เป็นตัวแทนรับมอบเงินจำนวน 45,000 บาท และนำไปมอบให้ นพ.เอกชัย ศิริพาณิชย์ ผู้อำนวยการ ศูนย์แพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช เพื่อช่วยสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาแพทย์ที่ขาดแคลนทุนการศึกษา โดยได้รับทุนจากการบริจาคจากผู้มีจิตกุศล ได้แก่ 1. คุณพรทิพย์ ศรีวิจิตร จำนวน 10,000 บาท 2. คุณกรรณิการ์ ร้านไม้สนธิ์ จำนวน 10,000 บาท 3. คุณจินตนา ศรีโสภณ จำนวน 10,000 บาท 4. คุณครูศุภวรรณ แก้วเหล็ก จำนวน 5,000 บาท 5. คุณสุดฤทัย เศรษฐนันท์ จำนวน 5,000 บาท 6. คุณพรพรรษา เอกเศรษฐ์สกุล จำนวน 5,000 บาท ทั้งนี้ นพ.เอกชัย ศิริพาณิชย์ ขอขอบพระคุณ ผู้ใจบุญทุกท่าน และขอชื่นชมในความมีน้ำใจ อีกทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมมา ณ โอกาสนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!