นครสวรรค์-ประชุมอนุกรรมการ นครสวรรค์เกมส์ ชอนตะวันเกมส์ ปี 66 อบจ.รับเป็นเจ้าภาพสนามกีฬา 9 ประเภท เร่งปรับปรุงซ่อมแซม

นครสวรรค์-ประชุมอนุกรรมการ นครสวรรค์เกมส์ ชอนตะวันเกมส์ ปี 66 อบจ.รับเป็นเจ้าภาพสนามกีฬา 9 ประเภท เร่งปรับปรุงซ่อมแซม

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

           เมื่อเวลา 14:00 น วันที่ 31 มกราคม 2566 ที่ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นายมานพ บุญผสม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา และผู้เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดสนามแข่งขันกีฬา 9 ประเภท ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
           โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นางสุดฤทัยเศรษฐนันท์ รองนายก อบจ.นครสวรรค์ สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ นางอัชลี ไวยบท ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.นครสวรรค์ นางสาวอร่าม วัฒนะ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ อบจ. นครสวรรค์ พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาประกอบด้วย นายกฤตภาส คชรัตน์ ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นายเกษม พูลเปี่ยม นายเกรียงศักดิ์ อมรสินสวัสดิ์ นายสัมพันธ์ ริมสีม่วง นายสมชาติ แสงน้อย และคณะเจ้าหน้าที่ของ อบจ.นครสวรรค์
             ในการประชุมได้มีการพูดถึงการจัดสนามแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 พ.ศ 2566 “นครสวรรค์เกมส์” และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ 2566 “ชอนตะวันเกมส์” ที่มีการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 46 ชนิดกีฬา และอบจ. นครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพจัดสนามแข่งขัน 9 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย คริกเก็ต เจ็ตสกี ชักกะเย่อ เทควันโด เทนนิส ปัญจักสีลัต ยูยิดสู รักบี้ฟุตบอล และเรือพาย
             นอกจากนี้ยังได้มีการพูดถึงสภาพสนาม ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้มีความพร้อมและมีมาตรฐาน จากการประชุมพบว่า มีการประสานงานในเบื้องต้น เพื่อขอใช้สนามในกีฬาบางชนิด ซึ่งทาง อบจ.ได้จัดเข้าแผนฯของ อบจ. พร้อมทั้งจัดงบประมาณรองรับและได้รับการอนุมัติจากสภา อบจ.แล้ว แต่ในกีฬาบางชนิด ซึ่งไม่ได้มีการประสานงานล่วงหน้า ทาง อบจ.จึงไม่ได้จัดเข้าแผนฯไว้ แต่ทาง อบจ.ยินดีให้การสนับสนุนในเรื่องของเครื่องจักรและกำลังคน ส่วนงบประมาณคงต้องจัดหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!