เชียงใหม่-เฟ้นหาเยาวชนต้นแบบเก่งและดี โครงการ TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566 รอบคัดเลือกระดับจังหวัด

เชียงใหม่-เฟ้นหาเยาวชนต้นแบบเก่งและดี โครงการ TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566 รอบคัดเลือกระดับจังหวัด

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่

              วันนี้ (29 ก.พ. 66) ที่ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดี ให้กำลังใจและมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL CHIANGMAI ) รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566 รอบคัดเลือกของจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE สนองพระราชดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยมีน้องๆเยาวชนจากทั่วจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ ทั้งหมด 56 คน ซึ่งคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถและเหมาะสมที่สุดให้เหลือเพียง 10 คน แบ่งเป็นชาย 5 คน และหญิง 5 คน เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ เข้าสู่การประกวดระดับภาคเหนือ ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่
             สำหรับผู้ที่ผ่านการเข้ารอบเป็นตัวแทนเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL CHIANGMAI ฝ่ายชาย ได้แก่ นายทองดี อาหล้า จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ, นายกฤติพงษ์ วณีสอน จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย, นายชัชณธัต จริยณัฐภัทร จากโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม, นายธนรินทร์ นันต๊ะภูมิ จากโรงเรียนจอมทอง และนายประสพโชค จิราภรณ์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ส่วนผู้ที่ผ่านการเข้ารอบฝ่ายหญิง ได้แก่ นางสาวสุขุมาภรณ์ หมอดู จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย, นางสาวจิรัชญา ไทยมี จากโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาเชียงใหม่, นางสาวกิรติพร เอี่ยมละออ จากโรงเรียนฮอดพิทยาคม, นางสาวเปี่ยมรัก คีรีไกวัล จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และนางสาววิชญาดา ยะอนันต์ จากโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!