ชลบุรี-65 ปี โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ งานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2566

ชลบุรี-65 ปี โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ งานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2566

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครบรอบปีที่ 65 และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2566
             พลเรือโท ประวุฒิ รอดมณี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครบรอบปีที่ 65 และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2566 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานฯ ทั้งนี้ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ได้ร่วมในพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่อดีตผู้บังคับบัญชา และครูอาจารย์ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
             โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถือเป็นสถาบันที่สร้างและหล่อหลอมนักเรียนเตรียมทหาร ให้มีความพร้อมทั้งจิตวิญญาณ ทัศนคติที่ดีของความเป็นทหาร ตำรวจ พร้อมเป็นกำลังที่สำคัญของกองทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการรักษาความมั่นคง และพัฒนาประเทศ ให้มีความมั่นคง พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2566 ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย
              สำหรับ “รางวัลเกียรติยศจักรดาว” ถือเป็นการเชิดชูและยกย่องศิษย์เก่านักเรียนเตรียมทหาร ที่มีความรู้ ความสามารถ และได้อุทิศกำลังกาย กำลังความคิด ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมให้เป็นที่ประจักษ์ แก่สาธารณชน และสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่สถาบัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!