เชียงใหม่-ก.อุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงานผลักดันอุตสาหกรรมก้าวสู่วิถีใหม่

เชียงใหม่-ก.อุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงานผลักดันอุตสาหกรรมก้าวสู่วิถีใหม่

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงานอุตสาหกรรมขึ้นชื่อ สนองนโยบายผลักดันอุตสาหกรรมก้าวสู่วิถีใหม่ เพื่อกระจายรายได้แก่ประชาชน

              วันนี้ (28 ม.ค. 66) นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางสาวนัฏฐิญา เนตยสุภา รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสินค้าอุตสาหกรรมขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อผลักดันนโยบายอุตสาหกรรม ปี 2566 เข้าสู่การพัฒนาและปรับเปลี่ยนการประกอบอุตสาหกรรมสู่วิถีใหม่ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ
              คณะผู้บริหารฯ ได้เยี่ยมชมห้องจัดแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมชา-กาแฟ ที่เป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลก ถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญอย่างหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีชื่อเสียง มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ พร้อมชมนิทรรศการเครื่องเขิน ภายในศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมเครื่องเขินภาคเหนือ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และแสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น มีชื่อเสียง และสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบธุรกิจได้
              นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ ได้ร่วมหารือถึงแนวทางการบูรณาการส่งเสริมอุตสาหกรรมกาแฟ รวมถึงอุตสาหกรรมด้านอื่น ๆ ร่วมกับ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมให้ก้าวสู่วิถีใหม่ 4 มิติ ได้แก่ ความสำเร็จทางธุรกิจ ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม และการกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่
             โดยผู้ว่าราชการจงหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีจุดขายอยู่ที่ความสะอาดของบ้านเมืองและความสวยงามของธรรมชาติ ควบคู่กับการมีอุตสาหกรรมที่พร้อมต่อยอดสู่ระดับสากล ซึ่งทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นจากความร่วมมือของประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ ที่ร่วมกันพัฒนาบ้านเมือง จนมีความพร้อมสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย และทำให้เชียงใหม่เที่ยวได้ทุกวัน ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วภายหลังสถานการณ์โรคโควิด-19 คลี่คลายลง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!