สตูล-ชวน ผู้ประกอบการ การท่องเที่ยวลังกาวี ประเทศมาเลเซีย มาเที่ยว สตูล -สงขลา

สตูล-ชวน ผู้ประกอบการ การท่องเที่ยวลังกาวี ประเทศมาเลเซีย มาเที่ยว สตูล -สงขลา

ภาพ-ข่าว:ชิดชนก พุดทอง

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว ร่วมกับ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว สตูล-สงขลา เดินทางเชิญชวน ผู้ประกอบการ การท่องเที่ยวลังกาวี ประเทศมาเลเซีย มาเที่ยว สตูล -สงขลา

              นายสามารถ ดอล่าห์ รองนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว กล่าวว่า ทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสตูล ได้มีการจัดทำแผนการโปรโมทย์ การท่องเที่ยวและ แผนการ ขายทัวร์ ในพื้นที่ จ.สตูล -สงขลา จึงได้ประสาน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสตูล และผู้ประกอบการท่องเที่ยว จ.สงขลา ร่วมกันเดินทาง ไป ลังกาวี ประเทศมาเลเซีย เพื่อทำการขายโปรแกรมทัวร์ ทั้งของ สตูล เองและ ของ จ.สงขลา โดยมีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทางฝั่งสตูล และ สงขลา ร่วมเดินทางถึง25 บริษัท ซึ่งจะทำการขายทัวร์ และทางฝั่ง ลังกาวี กว่า 50 บริษัท ที่จะทำการซื้อ ทัวร์ จากเรา
             โดยหลักการสำคัญ นั้น เราต้องการที่ จะเร่งฟื้นฟูการท่องเที่ยว ให้ นักท่องเที่ยวทางฝั่งมาเลเซีย โดยเฉพาะทางฝั่งลังกาวี ได้เดินทางมาเที่ยวยัง จ.สตูล และ สงขลา เพราะ ลังกาวีเอง นั้น จะเป็นเกาะ ที่ไม่ติดแผ่นดินใหญ่ ทำให้ การเดินทางของ นักท่องเที่ยวทางลังกาวีที่จะเดินทางไป สตูล และไปสงขลานั้น จะต้องเดินทางโดยทางเรือ เท่านั้น ซึ่งการเดินทางโดยทางเรือนั้น ก็จะมีปัญหาในเรื่องของ ล่องน้ำ ที่ยังตื้นอยู่ ดังนั้นหลังจากนี้ ตนเอง ก็ จะนำปัญหา ไปรายงานต่อผู้ใหญ่ใน จ.สตูล เพื่อ เร่งแก้ปัญหา เพื่อให้การเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้น
            รองนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว สตูล กล่าวต่อไปว่า สำหรับการเดินทางไปพบปะผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในครั้งนี้ ได้ รับการประสานงานอย่างดียิ่งจาก การท่องเที่ยวลังกาวี ประเทศมาเลเซีย และ ตัวแทนทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ลังกาวี เป็นอย่างดียิ่ง ดังนั้น หลังจากนี้ ตนเองคิดว่า การท่องเที่ยว ในพื้นที่ จ.สตูล และ ในพื้นที่ สงขลา เอง จะได้ ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากลังกาวี เพื่อเดินทางเข้ามาเที่ยวสตูล และ สงขลา อย่างแน่นอน และ หลังจากนี้ ก็ จะมีการทำแผนโลดโชร์ ด้านการท่องเที่ยว ต่อไปยัง รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!