ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์ร้อยเอ็ด เดินหน้าลุยฉีดวัคซีนป้องกันลัมปี สกิน สร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับสัตว์เลี้ยงกลุ่มเสี่ยงของเกษตรกร

ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์ร้อยเอ็ด เดินหน้าลุยฉีดวัคซีนป้องกันลัมปี สกิน สร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับสัตว์เลี้ยงกลุ่มเสี่ยงของเกษตรกร

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

               วันที่ 27 มกราคม 2566 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่าในช่วงกลางเดือนมกราคม 2566 กรมปศุสัตว์ได้จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ให้กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 17,000 โด๊ส เพื่อนำไปบริการฉีดสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร โดยเน้นหนักที่สัตว์กลุ่มเสี่ยงเป็นลำดับแรก ได้แก่ลูกโค-กระบืออายุน้อย รวมถึงสัตว์กลุ่มเสี่ยงอื่น เช่นโค-กระบือที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน มาก่อน ทั้งนี้ วัคซีนจำนวนดังกล่าวได้แจกจ่ายไปให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั้ง 20 แห่ง เรียบร้อยแล้ว ส่วนวันเวลาและสถานที่ดำเนินการ ทางปศุสัตว์อำเภอจะเป็นผู้กำหนด โดยนัดหมายผ่านผู้นำท้องที่ (กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน)
                 โรคลัมปี สกิน เป็นโรคอุบัติใหม่พบการระบาดครั้งแรกในประเทศไทยช่วงต้นปี 2564 ที่อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้สร้างความเสียหายให้แก่โค-กระบือของเกษตรกรเป็นจำนวนมาก เนื่องจากขณะนั้นยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรค ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคแล้ว จึงประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเจ้าของสัตว์ได้รับทราบ และสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ใกล้บ้าน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!