ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ว่าฯ ออกหน่วยช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร อ.หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ว่าฯ ออกหน่วยช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร อ.หัวหิน

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

              เมื่อวันที่ 27 ม.ค. นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน หรือโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน มี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอหัวหิน เหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดหัวหิน หัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม มีส่วนราชการต่างๆออกให้บริการประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น การทำหมันสุนัขและแมว ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ตัดผม แจกพันธุ์ไม้-วัสดุการเกษตร การแจกแว่นสายตา การมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดและสถานีกาชาดเฉลิมพระเกียรติหัวหิน และนำคาราวานสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายเพื่อลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชน
               นอกจากนี้ยังมีการรับลงทะเบียนผู้ประกอบการตามโครงการตลาดประชารัฐ รวมทั้งได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนได้ตรงกับความต้องการ โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางไปรับบริการเป็นจำนวนมาก ต่างมีความพึงพอใจในการให้บริการที่ดี สะดวก และรวดเร็ว
               โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ และคณะได้มอบถุงยังชีพจำนวน 200 ถุงให้กับประชาชนที่มารับบริการ มอบชุดลูกเสือ อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวน 10 ทุน มอบหมวกนิรภัยแก่ผู้ทำประกันกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำนวน 25 ใบ มอบพันธุ์ปลาให้แก่กำนัน- ผู้ใหญ่บ้านเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจนและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อนให้ด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!