กาญจนบุรี-สสจ.อบรมการพัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่และจัดอบรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

กาญจนบุรี-สสจ.อบรมการพัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่และจัดอบรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ภาพ-ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

                 วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้เจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ ในการวินิจฉัย ส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยป่วย และแนวทางการสอบสวนโรค จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2566 และมอบเกียรติบัตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

สสจ.กาญจนบุรีจัดอบรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตรระยะกลาง ทางแผนไทย

            วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ.ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล ชั้น 3 อาคารสุรพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดอบรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
            ในการประชุมมีการบรรยาย เรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การบันทึกข้อมูลการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แนวคิด ทฤษฎีการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และการฝึกปฏิบัติกลุ่ม การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดย อาจารย์ฉัตรชัย ทิพยจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญการนวดไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ จากภาคเอกชน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!