ร้อยเอ็ด-สว.พบประชาชน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร้อยเอ็ด-สว.พบประชาชน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน 

 สว.พบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าคณะ พร้อมด้วย นายตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา, นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรระกูล สมาชิกวุฒิสภา, พลเอก สนธยา ศรีเจริญ สมาชิกวุฒิสภา และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากประชาชน

          ทั้งนี้ ประชาชนชาวอำเภอโพนทราย ได้นำเสนอปัญหาและข้อคิดเห็นให้สมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบ ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่การเกษตร เสียหาย 15 อำเภอ จำนวน 348,000 ไร วงเงินช่วยเหลือ 466 ล้านบาท ซึ่งอำเภอโพนทรายมีพื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย 87ม258 ไร เกษตรกรมีจำนวน 6,577 ราย เป็นวงเงินช่วยเหลือ 116 ล้านบาท รวมถึงศูนย์การข้าว จะสนับสนุนเม็ดพันธ์พืชให้กับเกษตรที่ประสบภัย สำหรับมติ ครม. เงินช่วยเหลือที่เกิดจากน้ำท่วมที่อยู่อาศัย 1 ถึง 7 วัน และ 7 ถึง 30 วัน ช่วยเหลือ 5,000 บาท ส่วนท่วม 30 ถึง 60 วัน ช่วย 7,000 บาท และท่วม 60 วันขึ้นไป ช่วย 9,000 บาท อีกทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดจะรวมรวม ข้อมูล คาดว่าแล้วเสร็จ 31 มกราคม 2566 เนื่องจากบางพื้นที่ ยังเกิดการท่วมอยู่ จากนั้นจะสรุปเพื่อนำส่งไปยังส่วนกลาง และทางธนาคารออมสินจะโอนเงินช่วยเหลือให้ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ นี้

           ในส่วน อำเภอสุวรรณภูมิได้เสนอปัญหา ให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนและการพัฒนาชุมชนรอบแหล่งน้ำ เพื่อที่จะให้เป็นที่ออกกำลังเป็นที่ท่องเที่ยวที่พักผ่อนทั้งเป็นเรื่องของการช่วยให้ดีขึ้น รวมถึงการหารายได้เพิ่มขึ้นเชิงพัฒนาท่องเที่ยวของชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับเรื่องและจะนำไปหารือต่อไป ในส่วนของป่าชุมชนในพื้นที่ ตำบลช้างเผือกและตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ มีพื้นที่พันกว่าไร่ และมีต้นพยุง 1224 ต้น ซึ่งเป็นต้นที่มีลำต้นมากกว่า 1 เมตรขึ้นไป ได้มีการอนุรักษ์ไม้พยุง และไม้หายากในเขตป่าชุมชนทุ่งกุลาร้องไห้ พร้อมตั้งกลุ่มจิตอาสารักษาป่า ในการดูแลป่าชุมชนใน ที่เป็นสมบัติของประเทศชาติ ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!