สิงห์บุรี-จัดพิธีมอบเงินพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย

สิงห์บุรี-จัดพิธีมอบเงินพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย

ภาพ-ข่าว:จีระแมน ขำฉา

           วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 8.30 น.นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจังวัดสิงห์บุรี เป็นปรานในพิธีมอบเงินพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยรายละ 10,000 บาท จำนวน 4 ครอบครัว รวมเป็นเงิน 40,000 บาท และกล่าวปลอบขวัญให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี โดยมี หัวหน้าศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ได้บูรณาการร่วมกันเพื่อหาทางช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวที่ประสบเหตุไม่คาดฝันเช่นครั้งนี้ โดยดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
           ซึ่งมีผู้เสียชีวิตเนื่องจากอุทกภัยและมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่ายจังหวัดของมูลนิธิราชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ จำนวน 4 รายได้แก่ 1.นางรัชนี ภู่ปรางค์ อายุ 88 ปี อยู่บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 6 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 2.นางส้มเช้าก้านทอง อายุ 87 ปี อยู่บ้านเลขที่ 339/2 หมู่ที่ 6 ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง เสียชีวิตเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 3.นางสาวจำเริญ พิณกฤษณ์ อายุ85 ปี อยู่บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 6 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 4.นายชด รอดฉ่ำอายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 3 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!