อยุธยา-เดินแบบผ้าไทย“รักษ์ผ้าไทยสานสายใยวัฒนธรรม”

อยุธยา-เดินแบบผ้าไทย“รักษ์ผ้าไทยสานสายใยวัฒนธรรม”

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานเดินแบบผ้าไทย “รักษ์ผ้าไทยสานสายใยวัฒนธรรม” ในงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก”

                เมื่อเวลา 18.30 น.วันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ลานวัฒนธรรม บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ในงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ เป็นประธานเปิดงาน “รักษ์ผ้าไทยสานสายใยวัฒนธรรม ” และ “ลานวัฒนธรรม” ภายในงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2565 โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงให้การทอผ้าอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นางนลินี ด่านชัยวิจิตร รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสุณิสา โกศินานนท์ รักษาการแทนวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน สวมใส่ผ้าไทย เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
               นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ ประเทศไทยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมด้วยความสงบสุข โดยมีวัฒนธรรมเป็นตัวยึดโยงระบบคุณค่า ความเชื่อทางศาสนา การทำมาหากินที่สอดคล้องกับธรรมชาติ มีผู้รู้ นักปราชญ์และผู้สูงอายุ ที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ไปสู่คนรุ่นใหม่ อันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่ต่อไป และผ้าไทยเป็นผ้าที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ปัจจุบันผ้าไทยเป็นสินค้าส่งออกให้ชาวต่างชาติได้เห็นถึงความวิจิตรงดงาม เป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ อีกทั้ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงให้การทอผ้าอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะที่เราเป็นคนไทยควรที่จะต้องอนุรักษ์การใช้ผ้าไทยไว้ เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนเป็นการส่งเสริมชาวบ้านที่มีอาชีพทอผ้าให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย
              สำหรับการจัดเดินแบบผ้าไทยปีนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัด พระนครศรีอยุธยา และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ให้เกียรติเดินแบบผ้าไทยกิตติมศักดิ์ VIP ร่วมกับ หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหารระดับสูง รองผู้ว่าราชการจังหวัด และนายแบบนางแบบกิตติมศักดิ์ มีการเดินคู่ จำนวน 51 คู่ จำนวน 102 คน ซึ่งเดินแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทย อาทิ ผ้าไทยพื้นเมือง ผ้าไทยลายอย่าง ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา และผ้าไทยชั้นสูงในสมัยโบราณที่หาชมได้ยาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!