ประจวบคีรีขันธ์-กรมชลฯ เดินหน้าสร้างอ่างเก็บน้ำ โป่งสามสิบตอนบน แก้ปัญหาน้ำท่วม​ ​อ.บางสะพานใหญ่

ประจวบคีรีขันธ์-กรมชลฯ เดินหน้าสร้างอ่างเก็บน้ำ โป่งสามสิบตอนบน แก้ปัญหาน้ำท่วม​ ​อ.บางสะพานใหญ่

ภาพ-ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

              วันที่ 26 มกราคม 2565 นายสุรชาติ  มาลาศรี  ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน  ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบตอนบน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  เพื่อบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำคตลองบางสะพาน หวังให้เป็นแหล่งต้นทุนน้ำ เพื่อใช้อุปโภค บริโภค รองรับความต้องการของภาคเกษตรในช่วงฤดูแล้ง สำหรับพื้นที่ภาคเกษตร เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญต้องการใช้น้ำ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว สัปรด มีความต้องการใช้น้ำเฉลี่ย 12.98 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี
             เมื่อพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ราคาสูงขึ้น รูปแบบการเพาะปลูกอาจเปลี่ยนแปลง  ตามความต้องการของตลาดโลก จึงมีความต้องการใช้ปริมาณน้ำจากระบบชลประทานสูงขึ้นตามไปด้วยในอนาคต สำหรับความต้องการใช้น้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคของประชาชนในพื้นที่ปัจจุบัน 0.28 ล้าน ลบ.ม./ปี คาดการณ์ในอีก 5 เท่ากับ 0.29 ล้าน ลบ.ม./ปี ช่วง10 ปี ประมาณ 0.30 ล้าน ลบ.ม./ปี และ ช่วง  20 ปี ประมาณ 0.33  ล้าน ลบ.ม./ปี สำหรับความต้องการใช้น้ำเพื่ออุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างน้อย และเป็นอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรแปรรูป จึงมีผลต่อแผนศึกษาดังกล่าวน้อยมาก
            ที่นี้ตั้งหัวงาน อ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบตอนบน  บริเวณหมู่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ต.ทองมงคล  อ.บางสะพาน เป็นอ่างเก็บน้ำความจุ 10 ล้าน ลูกบาศก์เมตร พื้นที่อ่างเก็บน้ำ 592 ไร่ ความยามเขื่อนสันดิน 1,005 เมตร ความสูงเขื่อน 30 เมตร  จัดส่งน้ำให้ชุมชนด้วยระบบท่อ พื้นที่รับประโยชน์ของเกษตรกร 9,000 ไร่   จัดส่งน้ำให้ชุมชนด้วยระบบท่อ เพื่อส่งน้ำไปยังชุมชนพื้นที่ต่างๆ เพื่อส่งน้ำชลประทานไปยังพื้นที่ต้องการอ่างมีประสิทธิภาพ  การใช้เงินลงทุนเบื้องต้น 870 ล้านบาท
           “เมื่อทำการก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบตอนบน  ต้องจัดทำการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)  มีข้อเสนอในด้านการเตือนภัยน้ำท่วม การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก การฟื้นฟู และบำรุงรักษาลำน้ำ  และแผนบรรเทาอุทกภัยให้กับชุมชน อ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบตอนบน  จึงเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาของคลองบางสะพานและมีความสำคัญ เป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับการเกษตร การอุปโภค-บริโภคในช่วงฤดูแล้ง” นายสุรชาติ กล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!