ตาก-ประชุมเลือกตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทย

ตาก-ประชุมเลือกตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทย

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิุกุลชัยกิจ

             ผู้สื่อข่าวใพื้นที่รายงานว่า ที่จังหวัดตาก มีการประชุมเลือกตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทย ประจำจังหวัดตากเขตเลือกตั้งที่ 1 ณ.ศูนย์ อำนวยการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย จ.ตาก โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 ในที่ประชุมมีมติที่ประชุมเห็นชอบตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดตาก คือ 1.นายอนุรักษ์ พึ่งอินทร์ อดีตสารวัตรกำนัน อดีต ส.อบต. ตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดตาก คนที่ 2 2.นางวรกร สีไสย ประธานช่วยเหลือเด็กคนพิการ ตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดตาก คนที่3 , 3.นางสาวกัณฐิ์จณัฐ สายปาน อดีต อสม. วังประจบ ซึ่งในที่ประชุมมีนายสมชัยฐ์ หทะยะตันย์ติ อดีต ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้ที่มีความประสงค์ลงรับสมัคร สส.ในนามพรรคเพื่อไทย
            นายดิฐชัย ฉันติกุล อดีต รองนายก อบจ.ตาก ผู้ที่มีความประสงค์ลงรับสมัคร สส.ในนามพรรคเพื่อไทย นายโสภณ ใจลังกา อดีต.นายอบต.แม่หละ ผู้ที่มีความประสงค์ลงรับสมัคร สส.ในนามพรรคเพื่อไทย นายศราวุธ หาญเมืองใจ อดีตนายกเทศบาลตำบลแม่กุ ผู้ที่มีความประสงค์ลงรับสมัคร สส.ในนามพรรคเพื่อไทย โดยมีสมาชิกพรรคเพื่อไทยเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 74 คน และสมาชิกครอบครัวเพื่อไทยพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ กกต. ประจำจังหวัดตาก ร่วมแล้วทั้งหมด 120 คน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!