ชลบุรี-หารือเมืองพัทยาเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจีนหลังประกาศเปิดประเทศ

ชลบุรี-หารือเมืองพัทยาเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจีนหลังประกาศเปิดประเทศ

ภาพ-ข่าว:นิราช ทิพย์ศรี

            สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทยจีน หารือเมืองพัทยาเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจีนหลังประกาศเปิดประเทศ ระดมสมองเตรียมยกระดับธุรกิจท่องเที่ยว ด้วยแพ็คเกจจัดระดับนักท่องเที่ยวตามคุณภาพ
             (24 ม.ค.66) ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทยจีน (บริษัททัวร์) นำโดยนายชนะพันธ์ แก้วกล้าไชยวุฒิ อุปนายกและเลขาธิการรักษาการนายกสมาคมฯ พร้อมคณะ เดินทางเข้าพบนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งประเทศจีนมีมาตรการเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566 อนุญาตให้ผู้คนสามารถเข้าประเทศจีน และให้คนจีนสามารถทำหนังสือเดินทางออกต่างประเทศได้นั้น เป็นนิมิตรหมายอันดีในการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
             นายชนะพันธ์ ชี้แจงว่า สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทยจีน มีสมาชิกเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว (บริษัททัวร์) ที่นำนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อสร้างความพร้อมความเชื่อมั่นภาคธุรกิจท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีกครั้ง โดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวพัทยาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมฯ โดยคณะบริหารสมาคมและสมาชิก จึงมาปรึกษาหารือแนวทางรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีน ด้านความปลอดภัย สาธารณสุข และส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างบริษัทนำเที่ยว กับภาคธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนมาท่องเที่ยวประเทศไทย-พัทยา

              ในการนี้ ยังได้หารือในการยกระดับคุณภาพของธุรกิจท่องเที่ยว ด้วยการจัดเป็นแพ็คเกจ โดยทแบ่งระดับนักท่องเที่ยวให้มีหลากหลาย ทั้งระดับ Luxury Tour ลักชูรี่ทัวร์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีคุณภาพสูง ราคาแพง ระดับกลาง และระดับธรรมดา เพื่อให้ทุกระดับชั้นที่นิยมมาท่องเที่ยวในประเทศไทย สามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้จะประสานกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีระดับคุณภาพเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว บรรจุเข้ามาในรายการท่องเที่ยว รับรองโดยสมาคมท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้งสมาคมโรงแรมในพื้นที่ และการรับรองจากนายกเมืองพัทยา เพื่อใช้รายการท่องเที่ยวเหล่านี้เป็นรายการคุณภาพสื่อไปถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนว่า มาเที่ยวพัทยาคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้มาแน่นอน

             นายชนะพันธ์ กล่าวอีกว่า ก่อนสถานการณ์โควิด-19 นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาประเทศไทยเกือบ 11 ล้านคน ซึ่งสูงสุดในประวัติการณ์ ซึ่งที่เมืองพัทยาเองมีมากกว่า 2 ล้านคนเชื่อว่าถ้าเราปูพื้นที่ฐานที่ดีเยี่ยมแล้ว น่าจะมีมากกว่าเดิมเป็นเท่าตัวแน่นอน เพราะนักท่องเที่ยวจีนที่มาเฉลี่ยยังไม่ถึง 1% ของประชากรทั้งหมด หากสามารถรองรับ 1% ที่มีได้ ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวมาในพื้นที่เมืองพัทยาอย่างน้อย 3-4 ล้านคนต่อปีแน่นอน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ เนื่องจากทุกอย่างเริ่มต้นใหม่หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย ทำการบริการด้านต่าง ๆ ยังไม่อยู่ตัว โดยเฉพาะบุคลากรในการบริการ เช่น มัคคุเทศก์ สถานที่บริการต่าง ๆ ตรงนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุด เพราะว่าโครงสร้างอาจจะมีอยู่แล้ว แต่สิ่งที่จะสร้างความประทับใจได้คือภาพบริการ ซึ่งต้องเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!