ประจวบคีรีขันธ์-ส.ส.ต๊งเร่งผลักดันงบประมาณสร้างถนนตรวจการณ์ป้องกันช้างป่ากุยบุรี

ประจวบคีรีขันธ์-ส.ส.ต๊งเร่งผลักดันงบประมาณสร้างถนนตรวจการณ์ป้องกันช้างป่ากุยบุรี

ภาพ-ข่าว:พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา

             วันที่ 23 มกราคม 66 นายมนตรี ปาน้อยนนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ให้นายดิเรก จอมทอง ในฐานะผู้ช่วยประจำตัว ส.ส. ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ พบกับ น.ส.สุพร พลพันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี และนายยุทธนา อรรณพเพชร ผู้ใหญ่บ้านย่านซื่อ ม.9 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี เพื่อหาแนวทางเร่งผลักดันให้เกิดการสร้างถนนตรวจการณ์ เพื่อใช้ประโยขน์ในการผลักดันช้างกลับเข้าป่า
             ด้านนายดิเรก จอมทอง กล่าวว่าตามที่ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาแก้ปัญหาช้างป่าฯ และมีมติตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่า ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 49 และคณะกรรมาธิการวิสามัญได้ดำเนินการพิจารณาญัตติดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย และที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมาธิการ และเห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีความจำเป็นต้องเร่งผลักดันให้เป็นไปตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อป้องกันปัญหาข้างป่าเข้าไปในพื้นที่เขตขุมชน ทำร้ายประชาชนถึงแก่ชีวิต บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และสร้างความเดือดร้อนให้ประขาชนทำให้เกิดความเสียหายทั้งด้านทรัพย์สินแสะพืชผลทางการเกษตร จึงมีมติมอบหมายให้ผู้แหนจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการไปขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม พร้อมทั้งจัดทำสรุปความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างแบริเออร์พร้อมถนนตรวจการณ์กันข้างป่า ส่งให้คณะกรรมาธิการกิจการสภาฯ ทราบเป็นระยะ
            แต่ทั้งนี้ ในส่วนของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องนี้ ทางด้านนายมนตรี ปาน้อยนนท์ ในฐานะ สส.ประจวบคีรีขันธ์ ได้เล็งเห็นปัญหาของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า จึงได้ส่งผู้ช่วยประจำตัว มาประสานงานและเร่งผลักดันเรื่องดังกล่าวให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด โดยจะเร่งส่งแผนการสร้างถนนตรวจการณ์ตามเขตรอยต่อระหว่างป่ากับที่ทำกินของชาวบ้าน ซึ่งในส่วนของกุยบุรี มีระยะทางประมาณ 129 กิโลเมตร ส่งให้กรมอุทยานฯเพื่อเสนอให้สำนักงบประมาณต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!