สิงห์บุรี-ตัวแทนชาวบ้านร้องศูนย์ดำรงธรรม ตรวจสอบเหตุ-หาคนรับผิดชอบ..พนังกั้นน้ำวัดปราสาท อินทร์บุรี ชำรุด

สิงห์บุรี-ตัวแทนชาวบ้านร้องศูนย์ดำรงธรรม ตรวจสอบเหตุ-หาคนรับผิดชอบ..พนังกั้นน้ำวัดปราสาท อินทร์บุรี ชำรุด

ภาพ-ข่าว:จีระแมน ขำฉา

            วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวงศกร ใจสอาด ผู้แทนภาคประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วม ในเขตตำบลอินทร์บุรี และตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้ได้ทำหนังสือร้องเรียนมอบให้ตัวแทนเดินทางมายื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อขอให้สอบสวนและหาตัวผู้รับผิดชอบเหตุน้ำท่วม ปี 2565 โดยมีใจความในหนังสือว่า ด้วยประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคม 2565 เกิดเหตุน้ำท่วมใน ต.อินทร์บุรี และ ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี เป็นเหตุให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ที่อยู่อาศัยรวมทั้งภาคการเกษตรได้รับความเสียหาย โดยจากการตรวจสอบในเบื้องตันพบว่า พนังกั้นน้ำที่เป็นปูนซีเมนต์ที่เชื่อมต่อกับเขื่อนหลัก ระหว่างหมายเลข 0+025 ถึง 0+050 บริเวณเหนือวัดปราสาท มีความยาวประมาณ 15-25 เมตร ถูกแรงดันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา จนเกิดการแตกร้าวและแยกออกจากพนังกั้นน้ำเดิมหรือเขื่อนหลัก ได้ทรุดตัวและพังเป็นเหตุให้น้ำไหลเข้าท่วมที่พักอาศัยตลอดจนภาคการเกษตรได้รับความเสียหาย ผู้คนได้รับความเดือดร้อน
            จึงขอให้สอบสวนหาข้อเท็จจริงและหาผู้รับผิดชอบเหตุน้ำท่วมดังกล่าวดังนี้ 1. การซ่อมช่องว่างระหว่างหมายเลข 0+025 ถึง 0+050 บริเวณเหนือวัดปราสาท หรือที่เกิดเหตุมีการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบหรือมาตรฐานหรือไม่ 2. ผู้รับเหมาก่อสร้างได้ดำเนินการให้เป็นไปตามแบบแปลนหรือมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ 3. คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้น ได้ควบคุมและตรวจรับงานเป็นไปด้วยความถูกต้องหรือไม่ อย่างไร 4. หน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่เกิดเหตุได้ควบคุม กำกับดูแลการทำงานกับผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้อย่างไร หรือไม่ สำหรับเอกสารที่นำมายื่น ประกอบด้วยหนังสือขอให้ตรวจสอบ และรายชื่อผู้เดือดร้อนที่ขอให้ทำการตรวจสอบ ซึ่งนางสาวเพ็ญนภา เดชดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับหนังสือไว้ พร้อมกับกล่าวว่า จะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีอำนาจในการสอบสวน ได้ตรวจสอบตามที่ประชาชนได้ตั้งคำถาม โดยทำให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนด้วยความเป็นธรรมของศูนย์ดำรงธรรมต่อไป
           ขณะที่นายชัยชนะ เรืองแก้ว นิติกรชำนาญการ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า ขั้นตอนต่อไป ทางศูนย์ดำรงธรรม จะตรวจสอบว่า จุดที่ถูกร้องเรียนอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานไหน เมื่อทราบหน่วยงานแล้ว จะส่งหนังสือแจ้งให้ทราบ เพื่อให้หน่วยงานนั้นๆ ตรวจสอบและส่งเอกสารชี้แจงมายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หากคำชี้แจงข้อมูลไม่ครบถ้วนก็จะดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตนเองต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!