ศรีสะเกษ-อธิการบดี ม.เฉลิมกาญจนา บริจาคเงินส่วนตัวมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษากว่า 7,000 คน

ศรีสะเกษ-อธิการบดี ม.เฉลิมกาญจนา บริจาคเงินส่วนตัวมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษากว่า 7,000 คน

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข

            เผยให้ทุนแก่นักศึกษาทุกชั้นปีมานาน 5 ปีแล้ว เป็นการให้กำลังใจนักศึกษาให้ตั้งใจเรียนจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อจะได้นำเอาความรู้ไปใช้ในการทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว เป็นพลเมืองของประเทศชาติสืบต่อไป
              เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 ม.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ ได้บริจาคเงินส่วนตัวจำนวนหนึ่ง มอบให้ ดร.พอพันธุ์ สนเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา นำเอาเงินไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ จำนวน 3,000 คน ๆ ละ 3,000 บาท ซึ่งคณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยทุกคนจะช่วยกันตรวจดูเอกสารที่นักศึกษานำมาติดต่อขอรับทุนว่าครบถ้วนเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ หากเอกสารครบถ้วนก็จะให้เข้าไปรับเงินทุนการศึกษา จาก ดร.พอพันธุ์ จำนวน 3,000 บาททันที เพื่อที่จะได้นำเอาเงินไปใช้จ่ายในการเรียนหนังสือต่อไป โดยมีนักศึกษามาขอรับทุนการศึกษากันอย่างคึกคักมาก
               ดร.พอพันธุ์ สนเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา กล่าวว่า ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ ได้บริจาคเงินส่วนตัว เพื่อนำเอามาเป็นทุนการศึกษามอบให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ทั้ง 7 สาขา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.สุรินทร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.เพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาจังหวัดระยอง มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.ฉะเชิงเทรา มานาน 5 ปีแล้ว โดยจะมอบเงินทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 จำนวนนักศึกษาทั้งสิ้นประมาณ 7,000 คน ทุนการศึกษาคนละ 3,000 บาท สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 นอกจากจะได้รับเงินทุนการศึกษาคนละ 5,000 บาทแล้ว ยังจะได้รับอุปกรณ์การเรียน และจะได้รับอุปกรณ์เครื่องแต่งกายต่าง ๆ เช่น ชุดวอร์มตรามหาวิทยาลัย เข็มขัดตรามหาวิทยาลัย ฯลฯ เป็นต้น
              ดร.พอพันธุ์ สนเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา กล่าวต่อไปว่า การที่ ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ บริจาคเงินสดส่วนตัวมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษานั้น เนื่องจากว่า ก่อนหน้านี้จะมีนักศึกษามาเข้าเรียนระดับปริญญาตรีแล้ว แต่ว่าเรียนไม่จบ ทำให้ต้องเป็นหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และเด็กก็จะต้องเกิดความอับอายคนในหมู่บ้านชุมชน ของตนเองที่เรียนหนังสือไม่จบปริญญาตรี ตนเห็นว่าเมื่อเด็กเป็นนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จะต้องเรียนให้จบปริญญาตรี ซึ่งหากว่านักศึกษาเรียนจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะได้นำเอาความรู้ไปใช้ในการทำงาน จะทำให้มีเงินรายได้มาเลี้ยงตนเอง และครอบครัวตลอดชีวิต ซึ่งการมอบเงินทุนการศึกษานี้จะเป็นการกระตุ้น และเป็นการให้กำลังใจแก่นักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาทั้ง 7 สาขาทั่วประเทศ ให้สามารถเรียนหนังสือจนจบปริญญาตรี เพื่อจะได้มีความรู้นำไปประกอบอาชีพเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสืบต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!