ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์101เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดให้กับโค-กระบือของเกษตรกร

ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์101เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดให้กับโค-กระบือของเกษตรกร

ภาพ/ข่าว: คมกฤช พวงศรีเคน  

ปศุสัตว์101เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดให้กับโค-กระบือของเกษตรกร

         วันที่ 22 มกราคม 2565 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสุวรรณภูมิ ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยให้กับโค-กระบือของเกษตรกร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพสัตว์ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีเกษตรกรนำโค-กระบือมารับบริการ จำนวน 53 ราย โคได้รับบริการรวม 204 ตัว พร้อมกำชับเกษตรกรและผู้นำหม่บ้าน หากมีสัตว์ป่วยตายผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!