ปราจีนบุรี-จัดงานวันคนพิการสากล

ปราจีนบุรี-จัดงานวันคนพิการสากล

ภาพ-ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ-ฉลองรัตน์ ทองโบราณ

               วันนี้ 20 ม.ค.66 ผู้สื่อข่าวจ.ปราจีนบุรี รายงานว่า จังหวัดปราจีนบุรี จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2565 ณ หอประชุมพวงแสด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปราจีนบุรี และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย การเสวนาในหัวข้อ “การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม”, การมอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2565,การมอบใบประกาศเกียรติสำหรับคนพิการที่ประสบความสำเร็จด้านการกู้ยืม,
             การมอบใบประกาศเกียรติสำหรับคนพิการที่ประสบความสำเร็จด้านการจ้างงานในสถานประกอบการ, การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับณสถานประกอบการ, การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ สถานประกอบการ จำนวน 10 แห่ง, การมอบป้ายสถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคน, การมอบป้ายศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ, การมอบใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป, การมอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 7 อำเภอ, การมอบไม้เท้าขาวให้แก่คนพิการทางการเห็น, การมอบรถสามล้อโยกให้แก่คนพิการ, การมอบของขวัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คนพิการ และกิจกรรมนันทนาการ พร้อมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิคนพิการ นิทรรศการความรู้ของหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค์กรคนพิการ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจลดความเหลื่อมล้ำของทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานประกอบด้วย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรคนพิการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 600 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!