ตาก-อบต.มหาวัน จัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ฯ

ตาก-อบต.มหาวัน จัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ฯ

ภาพ-ข่าว เกษมสันต์ ไชยเดช

            เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 ที่บริเวณลานกีฬาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายเจษฎา ศรีอมรศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน ให้เกียรติมาเป็นประธาน พร้อมด้วยนายประสพโชค อินเอี่ยม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา คณะครูนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน ร่วมพิธีเปิดโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลมหาวัน ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กมีความรัก ความสามัคคีและส่งเสริมการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังพัฒนาเด็กเล็กผ่านการเล่น และร่วมกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย และให้เด็กมีความมั่นใจ การแสดงออกอย่างเหมาะสม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
           โดยมีโรงเรียนสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมรายการแข่งขันในครั้งนี้จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ ศพด.บ้านเจดีย์โคะ , ศพด.บ้านปางวัว , ศพด.อบต.มหาวัน , ศพด. วันแดนอานาเขต , ศพด. ห้วยน้ำขุ่น , ศพด. ห้วยไม้แป้น , ศพด.บ้านมหาวัน และโรงเรียนอนุบาลบ้านปางวัว มีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 8 ประเภท มีการประกวดขบวนพาเหรดและเชียร์ลีดเดอร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพของเด็ก มีความพร้อมด้านวิชาความรู้ ความสามารถในการตัดสินใจที่ดี มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา รู้จักยอมรับซึ่งกันและกันมีความสามัคคีกลมเกลียว และเป็นเด็กที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา
            สำหรับการแข่งขันกีฬาได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองของเด็กนักเรียน เข้าร่วมชมการแข่งขันและเป็นกำลังใจให้กับลูกหลาน สร้างความสนุกสนาน ความสามัคคีระหว่างผู้ปกครองกับเด็ก โดยร่วมกันแข่งขันกีฬาต่างๆ และได้ล้อมวงร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เป็นการกระชับมิตรระหว่างคณะผู้บริหาร ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็กเล็กที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันและรับชมกีฬาในครั้งนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!