ปราจีนบุรี-โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล)จัดนำนักเรียน – เนตรนารีเข้าค่ายพักแรม

ปราจีนบุรี-โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล)จัดนำนักเรียน – เนตรนารีเข้าค่ายพักแรม

ภาพ/ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ

   โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล)จัดนำนักเรียน – เนตรนารีเข้าค่ายพักแรม

        ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า ในระหว่างวันที่ 19 -20 ม.ค.66 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี โดยนางภาริณี ผ่องแผ้ว ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) พร้อมด้วย นางจุฑาธิบดิ์ ศรีวรัญญุตานนท์ รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) คณะครู ได้จัดกิจกรรมนำลูกเสือ – เนตรนารี (สำรอง) ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ รวมจำนวนกว่า 500 คน เข้าค่ายพักแรม (แบบไม่ค้างคืน) ประจำปีการศึกษา 2565 ในการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
         ในการส่งเสริม สร้างความมีระเบียบวินัย การพัฒนาตนเองของนักเรียน ทางสังคม อารมณ์ และจิตใจ พร้อม ๆ กัน ลูกเสือ – เนตรนารี ยังได้รับความสุข -บันเทิง สนุกสนาน ความสมัครสมานสามัคคี จากคณะครู วิทยากร ในหลายกิจกรรม อาทิ การเดินทางไกล การเข้าฐานผจญภัย การปฏิบัติระเบียบการอยู่ค่ายพักแรมร่วมกัน การแสดงรอบกองไฟ เป็นต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!