อุตรดิตถ์-อำเภอพิชัยร่วมกิจกรรมปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสต่อต้านยาเสพติด

อุตรดิตถ์-อำเภอพิชัยร่วมกิจกรรมปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสต่อต้านยาเสพติด

(มหกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2566)

ภาพ/ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์

            เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 20 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566(มหกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2566 ภายใต้โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติด กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง ตามวิถีชีวิต New Normal เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
            ในการนี้ นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอพิชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิชัย ร่วมนำเสนอการปฏิบัติงาน TO BE NUMBER ONE อำเภอพิชัย โดยมีรายการที่เข้าร่วมนำเสนองานในครั้งนี้ ได้แก่ ระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอพิชัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชุมชน จาก ชมรม TO BE NUMBER ONE ตำบลคอรุม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับสถานศึกษา จาก ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพิชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับสถานประกอบการ จาก ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท พิชัยเฟอร์นิเทค จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!