อุทัยธานี-ผู้ว่าฯร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ

อุทัยธานี-ผู้ว่าฯร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ

ภาพ-ข่าว:วราภรณ์ หนูกลัด

        ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำส่วนราชการ หน่วยพระราชทานจิตอาสา  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปี 2566 และร่วมกันเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายประชวรโดยเร็ววัน
         ที่จังหวัดอุทัยธานี ที่วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ( วัดทุ่งแก้ว ) พระอารามหลวงประจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีพระครูอุทัยสุตกิจ รอง เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์ พระสังฆาธิการ และพระสงฆ์โครงการบรพชาอุมสมบท 99 รูป รวมกว่า 150 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
         โดยมี ข้าราชการ ประชาชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมในพิธีกว่า 500 คน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี แก่ปวงชนชาวไทยด้วย โดยพิธีเริ่มด้วยประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้า พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
         โอกาสเดียวกันนี้ นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ก่อนจะนำ ข้าราชการ ประชาชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์
         โดยมีพระครูอุทัยสุตกิจ รอง เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสังฆาธิการ พระสงฆ์โครงการบรพชาอุมสมบท 99 รูป รวมกว่า 150 รูป ดังกล่าว ร่วมสวดมนต์บทสวดโพชฌังคปริตร คาถามงคลขจัดโรคภัยไข้เจ็บ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดบยเร็ววัน สำหรับการเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลของทุกวัดในจังหวัดอุทัยธานีจะทำพิธีเจริญพุทธมนต์หลังทำวัตรเช้าและเย็นในทุกวัน อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!