ราชบุรี-นายกรัฐนมตรี ลงพื้นที่เมืองโอ่ง ตรวจราชการกาดวิถีชุมชนคูบัว

ราชบุรี-นายกรัฐนมตรี ลงพื้นที่เมืองโอ่ง ตรวจราชการกาดวิถีชุมชนคูบัว

ภาพ-ข่าว:ขนิษฐา ม่วงทอง

           เมื่อเวลา 14.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ จาก พล.ม.2 รอ. เขตพญาไท กรุงเทพฯ มายังจุดจอดเฮลิคอปเตอร์ กรมการทหารช่าง (ค่ายภาณุรังษี) ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อม พลโท ไพรัช โอฬารไพบูลย์ เจ้ากรมการทหารช่าง และคณะนายทหาร หัวส่วนราชการ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ตลอดจน ส.ส.ราชบุรี ทั้ง 4 เขต ให้การต้อนรับ
           จากนั้น นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินตรวจเยี่ยมการพัฒนาเศรษกิจวัฒนธรรมชุมชน, การท่องเที่ยวเชิงวัฒธรรม, วิถีวัฒนธรรมชุมชนไท-ยวน, ชุมชนคุณธรรม และกาดวิถีชุมชนคูบัว ณ วัดโขลงสุวรรณคีรี ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี พร้อมเข้าสักการะ พระพุทธสิริสุวรรณภูมิ และนมัสการพระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรวํโส เจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคิรี โดยมีประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ รวมถึงกลุ่มสตรีจากต.คูบัว ผูกขาวม้าที่เอวให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯรัฐมนตรี และยังมีกลุ่มแม่บ้านจากอำเภอต่างๆมาส่งเสียงให้กำลังใจกันอย่างคึกคัก
             สำหรับ กาดวิถีชุมชนคูบัว เป็นความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนตามหลักบวร เปิดและใช้สถานที่จำหน่ายสินค้าเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน โดยการนำทุน 5 ประเภท ได้แก่ ทุนมนุษย์, ทุนสังคม, ทุนกายภาพ, ทุนธรรมชาติ และทุนการเงิน ประกอบกับทุนทางวัฒนธรรม 8 เสน่ห์ ประกอบด้วย อาหาร, การแต่งกาย, ที่อยู่อาศัย, ประเพณี, ภาษา, อาชีพ, ความเชื่อ และศิลปะพื้นถิ่น มาสร้างมูลค่าเพิ่ม
            นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่เผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาวไท-ยวน ในด้านต่าง ๆ เช่น การแต่งกาย, ภาษา, อาหาร และการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ ภายใต้สโลแกนเดินดินกินโตก อีกทั้งยังเป็นจุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน ซึ่งภูมิปัญญาการทอผ้าจกของชุมชนชาวไท-ยวน ต.คูบัว มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน อันมีความสำคัญทั้งทางด้านวัฒนธรรม, สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ

ราชบุรี – นายกรัฐนมตรี พร้อมคณะ เปิดงานตรุษจีนจ.ราชบุรี

               ต่อมาเมื่อเวลา 16.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี พร้อม นายหยางซิน อุปฑูตจากสาธารณรัฐประชาชนจีน รักษาราชการแทนเอกอัครราชฑูตจีน ประจำประเทศไทย ได้เดินทางมายังบริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี เพื่อเป็นประธานเปิดงานเทศกาลตรุษจีนจ.ราชบุรี โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับ และมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานตรุษจีนและการท่องเที่ยวจ.ราชบุรี โดยมีประชาชนชาวจ.ราชบุรี จากอำเภอต่างๆให้การต้อนรับเต็มบริเวณสถานที่จัดงาน
              โดยหลังนายกรัฐมนตรี เดินทางมาถึงยังริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา ได้มีบรรดาพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจ.ราชบุรี ต่างส่งเสียงร้องแสดงความยินดีต้อนรับ พร้อมกับตะโกนว่า นายกตู่สู้ๆ รักนายกตู่ ชาวราชบุรีรักนายกตู่ ทำให้นายกรัฐมนตรี ถึงกับยิ้มปิติ พร้อมพูดขอบคุณชาวราชบุรีที่มาต้อนรับกันเป็นจำนวนมาก โดย นายกรัฐมนตรี ได้สวมเสื้อจีนสีน้ำตาลทองลายมังกร เพื่อถือเป็นการต้อนรับเทศกาลตรุสจีนอีกด้วย
            จากนั้น นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ได้ชมวีดิทัศน์การส่งเสริมการท่องเที่ยว และชมการแสดงต้อนรับชุด “ตรุษจีนมหามงคล ดินแดนเมืองมังกร” จากแชมป์คณะกายกรรมไทย สิงคโปร์ มาเลเซียด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มตลอดเวลา ก่อนที่นายกรัฐมนตรี จะกล่าวเปิดงานเทศกาลตรุษจีนจ.ราชบุรี และตีกลองมหามงคลฤกษ์ เพื่อเปิดงานตรุษจีนจ.ราชบุรี อย่างเป็นทางการ พร้อมกล่าวเปิดงานว่า วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านหยางซินที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย และดีใจที่วันนี้ได้มาเยี่ยมชมการท่องเที่ยวเชิงชุมชนกาดคูบัว ถือเป็นการขับเคลื่อนทางการท่องเที่ยวและงานตรุษจีน ถือเป็นเทศกาลความสุขของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดียิ่งๆขึ้นต่อไป และขออวยพรให้ชาวไทยเชื้อสายจีนมีความสุขสมหวังอวยพรในปีใหม่จีนในวันนี้ด้วย โดยช่วงที่ นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานยังมีมุขตลกบอกหูอื้อ สงสัยเสียงกลองดังมากเกินไป แต่ก็ดีจะได้โด่งดัง นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรี ได้เดินเยี่ยมชมบรรยากาศภายในงานและชมบูธอาหารต่างๆภายในงาน และไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยนายกร่วมทำอาหารผัดหมี่กระทะยักษ์ ก่อนที่นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ จะเดินทางไปยังจุดจอดเฮลิคอปเตอร์ ที่กรมการทหารช่าง (ค่ายภาณุรังษี) เพื่อเดินทางกลับ พล.ม.2 รอ. เขตพญาไท กรุงเทพฯ
              สำหรับจ.ราชบุรี ตั้งเป้าหมายการพัฒนา พ.ศ.2566 – 2570 ให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจเข้มแข็ง มุ่งส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร สู่เมืองอาหารปลอดภัยอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว และบริการวิถีใหม่อย่างมีคุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ งานตรุษจีนจ.ราชบุรี จึงเป็นการเป็นการสร้างบรรยากาศด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศ ซึ่งคาคว่า จะมีนักท่องเที่ยวจากหลายพื้นที่ เดินทางมาเที่ยวชมเทศกาลตรุษจีนจ.ราชบุรี เป็นจำนวนมาก อันจะทำให้เกิดการใช้จ่ายเงินและกระจายรายได้ รวมถึงเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการและชุมชนต่างๆภายในจ.ราชบุรี ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง และเป็นการสืบทอดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนในจ.ราชบุรีให้คงอยู่สืบต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!