ร้อยเอ็ด-มอบรางวัลผู้โชคดีสลากกาชาดการกุศล

ร้อยเอ็ด-มอบรางวัลผู้โชคดีสลากกาชาดการกุศล

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

               วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบรางวัลให้กับผู้โชคดี ที่ถูกรางวัลในการออกสลากกาชาด การกุศลในงานประเพณีปีใหม่ และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566 โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, นางพรรณี ดลประสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วม ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด
               โดยผู้ที่ได้รางวัลที่ 1 เป็นรถรถยนต์ Toyota Fortuner จำนวน 1 รางวัล ซึ่งมีสลากหมายเลข 99486 ได้แก่ นายสุรศักดิ์ กำพลมาศ รางวัลที่ 2 เป็นรถยนต์ Toyota Revo-cab Z- edition จำนวน 1 รางวัล ซึ่งมีสลากหมายเลข 32731 ได้แก่ นายอ่อนจันทร์ วงศ์ภักดิ์ ส่วนรางวัลที่ 3 เป็นรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i จำนวน 3 รางวัล ซึ่งมีสลากหมายเลข 18015, 69831 และ81714 ซึ่งผู้โชคดีได้แก่ นายรัศมี แสงชำนิ, นายปิยะ วงษ์ลา และนางสาวละไมล์ หงศรีเมือง
             โดยเจ้าตัว บอกว่ารู้สึกดีใจ ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งตนเคยฝันว่า อยากจะได้รับรางวัลอย่างนี้มานานแล้ว และรู้สึกว่าฝันนั้นได้กลายเป็นจริง และขอบคุณจังหวัดร้อยเอ็ด และเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้จัดให้มีงานประเพณีปีใหม่และงานกาชาดขึ้น ให้ผู้ที่มาเที่ยวงานได้มีโอกาสได้ทำบุญ นำเงินไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ยากไร้ต่อไป
             สำหรับการจัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจะได้นำเงินที่ได้รับไปปฏิบัติงานตามพันธกิจ และโครงการต่างๆ ของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ในการช่วยเหลือสาธารณกุศล ผู้ประสบภัยและสาธารณภัยในจังหวัด พร้อมให้การสงเคราะห์แก่ ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มั่นคงและยั่งยืน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!