ร้อยเอ็ด-รองผู้ว่าฯ ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แหนบทองคำ

ร้อยเอ็ด-รองผู้ว่าฯ ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แหนบทองคำ

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

            วันที่ 19 มกราคม 2566นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เข้ารับรางวัลกำนันยอดเยี่ยม (แหนบทองคำ) ประจำปี 2566 โดยลงพื้นที่พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกฯ ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดังนี้ ใน่วงเช้าเวลา 09.30 น. รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ พิจารณาประเมินผลงานของนายคำภา โพโสภา กำนันตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอจตุรพักตรพิมาน กล่าวต้อนรับ ณ ที่ทำการกำนัน ต.ดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
            จากนั้นในช่วงบ่าย รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ พิจารณาประเมินผลงานของนายคำตา กันลา ผู้ใหญ่บ้านป่าเพิ่ม ม.11 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ ณ วัดดอนเป้า บ้านป่าเพิ่ม ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และผู้บริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาคี ผู้นำศาสนา กลุ่มอาชีพต่างในชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาฯ ในครั้งนี้
            สำหรับ รางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เป็นรางวัลของกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นประจำทุกปี ด้วยความตั้งใจ เสียสละ และทุ่มเทความรู้ความสามารถในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบล และหมู่บ้าน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นที่ยอมรับของสังคมและเป็นแบบอย่างแก่สาธารณชนทั่วไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!