ราชบุรี-สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มอบสิ่งของพระราชทานผู้ประสบภัยหนาวใน

ราชบุรี-สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มอบสิ่งของพระราชทานผู้ประสบภัยหนาวใน

ภาพ-ข่าว:สุจินต์ นฤภัย(เต้)

             เมื่อเวลา 15.00 น. ที่หอประชุม ที่ว่าการอ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นายบัญชา เดชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ พร้อมคณะ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จ.ราชบุรี โดยประธานในพิธีได้จุดธูปเทียน สักการะพระรัตนตรัย ก่อนไปยังโต๊ะหมู่ที่ตั้งพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อถวายความเคารพ และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ พร้อมถวายความเคารพ
           จากนั้น นายบัญชา เดชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้เชิญสิ่งของพระราชทาน และมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จ.ราชบุรี จำนวน 2,000 ชุด โดยมี นายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาว ก่อนจะกล่าวรายงานสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่จ.ราชบุรี
          ในโอกาสนี้ นายบัญชา เดชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้อ่านสาสน์ของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่มีความห่วงใยถึงพสกนิกรที่ประสบภัยหนาว พร้อมกันนี้ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ได้รวมกันมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ จ.ราชบุรี
         นายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงานว่าจ.ราชบุรี มีพื้นที่ชายแดนติดต่อประเทศเมียนมา และจ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาสูงและพื้นที่ที่ราบสูง โดยช่วงเดือนธ.ค.ถึง ม.ค. พบว่าพื้นดังกล่าว มีเด็ก, ผู้สูงอายุ และผู้พิการต่างต้องการเครื่องห่มกันหนาวเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือ แต่ยังมีจำนวนไม่เพียงพอ
          นายบัญชา เดชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ กล่าวว่า ด้วยประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว พบว่าบางพื้นที่มีอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะพื้นที่ดอยภูเขาสูง สำหรับจ.ราชบุรี จะเป็นพื้นที่ที่มีเทือกเขาตะนาวศรี มีสภาพอากาศหนาวเย็น ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จึงมีความห่วงใยประชาชนที่ประสบภัยหนาว จึงพระราชทานสิ่งของจำนวน 2,000 ชุด แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จ.ราชบุรี
           โดย จ.ราชบุรี มีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอากาศจะหนาวเย็นค่อนข้างจัด คือพื้นที่ติดกับภูเขา 4 อำเภอด้วยกัน ประกอบด้วย อ.สวนผึ้ง, อ.บ้านคา, อ.จอมบึง และ อ.ปากท่อ ซึ่งพื้นที่ที่ติดภูเขาจะมีอากาศหนาวเย็นกว่าพื้นที่ในบริเวณที่ราบ ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น โดยเฉพาะ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ซึ่งสิ่งของพระราชทานผู้ประสบภัยหนาว สามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยหนาวได้เป็นอย่างมาก สร้างความปลื้มปิติและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่านเป็นอย่างมาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!