สำเร็จ….”นิพนธ์”ขอบคุณ ก.การคลัง ที่ยอมผ่อนปรนเงื่อนไขเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ(soft loan)

สำเร็จ….”นิพนธ์”ขอบคุณ ก.การคลัง ที่ยอมผ่อนปรนเงื่อนไขเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ(soft loan)

"เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการชายแดนใต้"

ภาพ-ข่าว:นายหัวไทร

                  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทราบว่ากระทรวงการคลังได้ยอมผ่อนปรนเงื่อนไขหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อโครงการฯ ที่มีการปรับปรุงใหม่ตามมติคณะมนตรีเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.65 ซึ่งครม. เห็นชอบให้เริ่มโครงการใหม่ตั้งแต่1มกราคม2566และสิ้นสุดโครงการ30มิถุนายน 2568
                  นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า ถือเป็นความสำเร็จกรณีที่ตนได้ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาผ่อนปรนเงื่อนไขโดยนำหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อโครงการฯ ที่มีการปรับปรุงใหม่ตามมติคณะมนตรีเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ไปดำเนินการใช้เฉพาะกับกลุ่มผู้ขอสินเชื่อโครงการรายใหม่เท่านั้น ตามวงเงิน 4,128 ล้านบาท หรือตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด อย่างใดอย่างหนึ่ง ส่วนกลุ่มผู้ขอสินเชื่อโครงการรายเก่า ก็ขอให้ดำเนินการเช่นเดิมต่อไปตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบและอนุมัติไว้แล้วเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
                 นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า กระทรวงการคลังได้โดยขอให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต. )สำรวจความต้องการสินเชื่อตามโครงการฯของผู้ประกอบการในพื้นที่ ทั้งผู้ประกอบการรายเดิมที่ต้องวางแผนบริหารจัดการทางการเงินในการชำระคืนสินเชื่อและผู้ประกอบการรายใหม่ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อตามโครงการฯ พร้อมทั้งขอให้ ศอ.บต. แจ้งยืนยันว่าผู้ประกอบการรายเดิมที่ไม่เข้าข่ายจะได้รับสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์โครงการฯใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้เพื่อช่วยพยุงระบบเศรษฐกิจ หล่อเลี้ยงการจ้างงาน สร้าง อาชีพในพื้นที่ได้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!