ชลบุรี-ทม.ศรีราชา ฝึกอบรมเพาะต้นอ่อนทานตะวัน เป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพเสริม

ชลบุรี-ทม.ศรีราชา ฝึกอบรมเพาะต้นอ่อนทานตะวัน เป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพเสริม

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

              เมื่อวันที่ 19 ม.ค.66 ที่ บริเวณห้องโถงข้างร้านกาแฟ สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา นางสาวกรวรรณ เตมียศร รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีาชา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น เทศบาลเมืองศรีราชา ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 1) ในหัวข้อ “การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา ได้มีความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทานเอง มีประโยชน์ต่อร่างกาย สามารถนำไปประกอบอาชีพ และเป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพเสริม
โดยมุ่งเน้น ในการพัฒนายกระดับศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น
              เพื่อสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของตลาดทางการค้า เพื่อให้ประชาชนสามารถสร้างรายได้และมีอัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น และปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้สร้างผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจไปทั่วโลก ถึงแม้ว่าในขณะนี้ได้มีมาตรการผ่อนคลายลง แต่ก็ยังมีผลกระทบต่อเนื่องมาถึงวิถีชีวิต การประกอบอาชีพและรายได้ที่หายไป เทศบาลเมืองศรีราชา ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอาชีพของประชาชนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และเพิ่มช่องทางการตลาด เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนให้มีความเท่าเทียมกัน สามารถมีช่องทางสร้างอาชีพหารายได้เสริม หรือจะประกอบเป็นอาชีพหลักได้ดังนั้น การจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพการเพาะต้นอ่อนทานตะวันนั้น จะช่วยสร้างความรู้และทักษะให้ประชาชน เกิดช่องทางในการขายสินค้าเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยมีนางสาวมุนินทร์ พุ่มพวง ผู้ชำนาญการด้านการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!