นครสวรรค์-ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม รับโล่ผู้บริหารดีเด่น

นครสวรรค์-ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม รับโล่ผู้บริหารดีเด่น

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

            จากการติดตามความเคลื่อนไหวทางการศึกษาของจังหวัดนครสวรรค์ ในส่วนของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่าผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารที่มีคุณภาพ มีความสามารถสูง แต่มีผู้บริหารรายหนึ่งที่มีผลงาน มีความสามารถหลากหลาย จนเป็นที่ยอมรับของคณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียนคือ ดร.ชรินรัตน์ แผงดี
           ดร.ชรินรัตน์ แผงดี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้มีความสามารถ สร้างผลงานจนได้รับรางวัลหลากหลาย เช่น คุรุชนคนคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ .) ระดับประเทศ รางวัลผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการบริหารยอดเยี่ยมระดับประเทศ ในงานวันครูแห่งชาติปี 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ โดยมี นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
            จึงนับได้ว่า ดร.ชรินรัตน์ แผงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรง ที่สร้างผลงานมากมาย โดยมุ่งเน้น ด้านวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจนได้รับรางวัลหลากหลายรางวัลดังกล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!