ลพบุรี-สถาบันสังกัดอาชีวะจัดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ลพบุรี-สถาบันสังกัดอาชีวะจัดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ภาพ-ข่าว:กฤษณ์ สนใจ

           สถาศึกษาสังกัดสถาบันอาชีวะศึกษาภาคกลาง 14 แห่ง เปิดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมพัฒนาการประกวดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่
          วันที่ 19 มกราคม 2566 นายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคกลาง ประธานคณะกรรมการบริหารนวัดกรรมและเทศโนโลยี ได้เป็นประธานในการเปิดงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งเป็นการร่วมกันระหว่างวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี กับ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ที่รับเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดงานในปีนี้ โดยมีสถาบันการศึกษาในสังกัดกรมอาชีวะศึกษาในพื้นที่ภาคกลางจำนวน 14 จังหวัด สถานศึกษาในสังกัดของรัฐบาลและภาคเอกชนรวมทั้งสิ้น 104 แห่ง ซึ่งได้นำนักศึกษาและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่มาเข้าประกวด
          สำหรับการจัดงานดังกล่าวเป็นไปตามที่ทางสำนักงานลณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ซึ่งจะทำการคัดเลือกเข้าไปแข่งขันในระดับชาติในกลุ่มประเภทต่าง ๆ ที่แบ่งออกเป็น 6 ประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เริ่มการประกวดมาแล้วตั้งแต่วันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมา
           โดยประกอบไปด้วย สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อม สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ และ สิ่งประดิษฐ์ต้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิช ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนและบริษัทเอกชนที่เดินทางมาเก็บข้อมูลและจะได้มีการนำไปต่อยอดต่อไป ขณะเดียวกันการจัดงานดังกล่าวยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจมาสู่จังหวัดลพบุรีอีกทางหนึ่งด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!