นิพนธ์ฯ เร่งรัด ศอ.บต. ดำเนินการตามที่นายกฯ สั่งการแก้ไขปัญหาเครือข่ายต้มยำกุ้งในประเทศมาเลเชีย

นิพนธ์ฯ เร่งรัด ศอ.บต. ดำเนินการตามที่นายกฯ สั่งการแก้ไขปัญหาเครือข่ายต้มยำกุ้งในประเทศมาเลเชีย

ภาพ-ข่าว:นายหัวไทร

               เมื่อวันที่ 19 ม.ค.66 นายนิพนธ์ บุญญามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังรับทราบข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามข้อเสนอที่ตนได้เสนอเร่งด่วน 6 ด้าน เพื่อนำไปใช้วางแผนการให้ความช่วยเหลือและเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เดินทางไปทำงานในร้านอาหารต้มยำกุ้ง

               ประกอบด้วย 1. การแจ้งเกิด – แจ้งตายที่ปัจจุบันมีรายละเอียดและขั้นตอนการทำงานที่มีความยุ่งยาก หลายขั้นตอน 2. การอำนวยความสะดวกในการออกใบขับขี่ในประเทศมาเลเซีย 3. การออก Passport ให้กับคนไทยที่เดินทางมาทำงาน 4. การออกใบอนุญาตให้เข้ามาทำงานในประเทศมาเลเชีย (Work Permit) 5. การส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของคนไทยที่เดินทางมาทำงานในต้มยำกุ้ง ตลอดจนกีฬาและกิจกรรมสร้างสัมพันธ์อื่น ๆ ที่จำเป็นทั้งในกลุ่มเครือข่ายและหน่วยงานของรัฐและประชาชนจากประเทศไทยในระยะต่อไป ตลอดจนการดูแลชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ในประเทศมาเลเชีย 6. การจัดหาครูผู้สอนและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยให้กับเด็กที่ครอบครัวพามาพำนักอาศัย หรือ ที่แม่คนไทยคลอดในประเทศมาเลเชียด้วย โดยปัจจุบันเด็กที่เดินทางมาพำนักอาศัย

              ที่นี้ ไม่สามารถสื่อสารและใช้ภาษาไทยได้ (ในอดีต เคยมีการเรียนการสอนภาษาไทย ด้วยการจ้างนักศึกษาไทยที่เดินทางมาศึกษาในมหาวิทยาลัยภายในประเทศมาเลเซีย และใช้สื่อการเรียนการสอนจากกระทรวงศึกษาธิการ แต่ปัจจุบัน ไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว) ซึ่งหากมีการดำเนินการตามมาตรการนี้ ผมมั่นใจว่าจะทำให้ผู้ประกอบอาชีพในเครือข่ายร้านต้มยำกุ้งในประเทศมาเลเซียสามารถประกอบอาชีพให้มีความมั่นคง เพื่อสร้างอนาคตของตนเองและมีรายได้ส่งกลับมาช่วยเหลือครอบครัวในจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งจะเป็นการสร้างเศรษฐกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ต่อไป จึงขอให้ศอ.บต. ได้เร่งรัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าวโดยเร็ว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!