ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ว่าฯ นำจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ว่าฯ นำจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

             เมื่อวันที่ 17 ม.ค. นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบฯ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อชาวไทยนานัปการ ซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย
           การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในครั้งนี้ เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนบ้านคลองวาฬ ให้มีความสะอาดสวยงาม และปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันปรับปรุงทาสีรั้ว เก็บกวาดใบไม้แห้ง กำจัดขยะบริเวณโดยรอบ ให้เกิดความร่มรื่นสวยงามปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน
            วันที่ 17 ม.ค.ของทุกปี ถือเป็นวันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของไทย ที่ได้รับการยกย่องเป็น “มหาราช” ด้วยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์แก่แผ่นดินมากมาย อาทิ ทรงใช้รูปแบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูก ทรงดูแลเอาใจใส่ในทุกข์สุขของราษฎรเหมือนพระองค์เป็นพ่อ ส่วนราษฎรหรือไพร่ฟ้าคือลูก ทรงประดิษฐ์คิดค้นอักษรไทย ทำให้ชาติไทยได้สะสมความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม สืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้แล้ว วันที่ 17 ม.ค.ของทุกปี ยังเป็นวันที่ในหลวงรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงค้นพบ “หลักศิลาจารึก” ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!